Potpisnici peticije, najveća autorska imena naše zemlje: Dervišhalidović Edin (Dino Merlin), Bregović Goran, Sučić Davor, Švrakić Elvir, Žerić Dražen, Šenkovski Mirko, uharemović Muhidin, Puškar Nermin, Bukovica Emir, Lipovača Sead, Đurić Branko, Vukašinović Milić, Šaković Armin, Pecikoza Fahrudin, Joksimović Željko, Stojković Dragan Bosanac, Rizvanbegović Zijo, Babović Nedim, Gljiva Nazif, Vukojević Igor, Smajlović Almas, Brajović Dragan, Elvis J. Kurtović, Felić Dilvad, Jukić Suad, Sarihodžić Mahir, Sarihodžić Maja, Lojo Amil, Islamović Alen, Milinković Maja, Matović Mladen, Šadinlija Enver, Ražnatović Hamza, Boban Ranko i mnogi drugi, postavili su jasno pitanje svim odgovorenim: Kome je stalo da se dovede u pitanje rad i postojanje AMUS-a i koji se ciljevi kriju iza svega?

Članovi AMUS-a potpisivanjem peticije želi da skrenu pažnju javnosti kakve, nesagledive posljedice može izazvati ovakav, nepromišljen potez Ministarstva pravde BiH.
Gubitkom licence, direktno se ugrožava egzistencija više stotina autora i muzičkih stvaralaca u BiH, ali se nanosi i nesaglediva šteta ugledu države u cjelini, jer AMUS je punopravan član Svjetske konfederacije autorskih društava CISAC, te zastupa prava svojih autora ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom svijeta.

Pored toga autori se pitaju, da li u Ministarstvu pravde BiH znaju, koliku su štetu autori, muzički stvaraoci, izvođači pretrpjeli za vrijeme pandemije COVID-19, da li znaju da su upravo oni jedna od najviše pogođenih djelatnosti i da ovim postupkom, odbijanja upisa u Registar udruženja, direktno doprinose blokadi djelovanja udruženja, a samim tim i nemogućnosti naplate potraživanja naknada za autorska muzička prava.

Potpisivanjem peticije, autori i članovi AMUS-a, žele da prenesu jasnu poruku svima onima koji odlučuju u ovom postupku, da svako odlaganje upisa u Registar novoizabranih članova Upravnog i Nadzornog odbora, te predsjednika i potpredsjednika Skupštine Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca(AMUS) može izazvati nesagledive posljedice.

Autori i članovi AMUS-a ne žele da razmišljaju da se iza svega krije politička pozadina, jer kako naglašavaju, oni nisu spremni da ulaze na "politički teren" jer na njemu se ne snalaze najbolje.

U skladu s imenom ministarstva, zahtijevamo da pravo i pravda budu ispred interesa pojedinaca i interesnih grupa, jer traženje problema tamo gdje ga nema, nije nam potrebno u ovom trenutku. Poruka autora, članova AMUS-a, prema Ministarstvu pravde BiH je jasna: "Od Vas zahtijevamo da odmah realizujete potrebnu proceduru u interesu autora koji su članovi našeg udruženja".