Sud je donio oslobađajuću presudu, kojom je Enver Bijedić oslobođen optužbe da je kao bivši direktor Direkcije za izgradnju Tuzla počinio krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, saopćeno je iz Općinskog suda Tuzla.

U saopćenju se navodi da se Bijedić teretio da je u periodu od 2006. do 2011.godine, obavljajući poslove direktora Direkcije za izgradnju, suprotno Statutu firme, sredstva kojima je raspolagala Direkcija, a koja su uplaćena od strane kupaca stanova koristio protipravno njihovoj namjeni, a suprotno ugovornim obavezama koje je Direkcija imala, te da zbog nenamjenskog trošenja i preusmjeravanja sredstava Stambeno poslovni objekat (SPO) "15 maj" u Tuzli nije predat kupcima na korištenje.

Sud je ocijenio da krivično djelo opisano u potvrđenoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici, nije krivično djelo, odnosno da nisu ostvarena, opća i posebna zakonska obilježja krivičnog djela.

U obrazloženju odluke, dodaje se, navedeno je da u konkretnoj krivičnoj stvari činjenični opis krivičnog djela zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, ne sadrži činjenice i okolnosti koje čine zakonska obilježja krivičnog djela, kao i one od kojih zavisi primjena određene odredbe krivičnog zakona, zbog čega je sud optuženog oslobodio od optužbe.

Radi se o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema presude.