Ova kompanija koja je u vlasništvu američke investicijske kompanije KKR i EBRD-a (Evropska banka za obnovu i  razvoj), pored toga što posjeduje televizijsku kuću N1, kupila je i Novu TV, Sport klub, a najnovija je kupovina Pink BH, koja sada nosi naziv Nova BH. Doktor ekonomskih nauka Željko Šain za Faktor je kazao kako je kapitalizam u biti nemilosrdan i da će dominaciju stranih kompanija na našim prostorima negativno osjetiti domaće firme, a što važi i za medijske kuće.

Naše kompanije padaju pod utjecaj svjetskog kapitalizma

- Ovo što se dešava kod nas, u Bosni i Hercegovini, svojim dolaskom velike kompanije žele postići dvije stvari. Jedno je da šire svoje tržište i time da i one male firme koje su potencijalni i stvarni konkurenti u bilo kojem segmentu, eliminišu s tržišta. Na taj način, meni je jako žao, što naše kompanije, pa vidite i medijske, padaju pod utjecaj tog svjetskog kapitalizma koji nema faktički nimalo milosti, niti emocija. Jednostavno, vidjeli su da u jednoj zemlji poput Bosne i Hercegovine, koja je u potpunoj tranziciji, izmučena prethodnim ratom, iscrpljena do kraja, mogu ostvariti svoje efekte i svoj profit - govori Šain.

Dodaje da takav trend nije dobar.

- Nažalost, to je neminovnost tog surovog kapitalizma i samo mudrom ekonomskom politikom, i politikom vođenja  države to se može ublažiti, ali ne i zaustaviti. Dolazak tih velikih kompanija naši mediji će sigurno osjetiti negativno i u smislu prihoda. Konkurencijsko vijeće BiH treba da bude glavni zaštitnik domaćih firmi, ali i Vijeće ministara BiH kao mjesto gdje se treba kreirati i provoditi ekonomska politika države. Međutim, mi u BiH nemamo jedinstvenu ekonomsku politiku, ona je prema Dejtonskom sporazumu u nadležnosti entiteta i u tom smislu smo još ranjiviji u vezi s nekom borbom sa velikim stranim kompanijama - kazao nam je Šain.

U Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH smo upitali koliko prate situaciju s United Group koja je kupila i Pink BiH?

- Agencija svakako prati dešavanja na tržištu medijskih audiovizuelnih usluga, te djeluje isključivo u okviru nadležnosti. Kada je u pitanju promjena vlasništva, prethodna pismena saglasnost Agencije je potrebna kada se radi o promjeni vlasništva većoj od pet posto. Konkretno, PINK BiH, kao nosilac dozvole Agencije, blagovremeno je podnio zahtjev za promjenom vlasništva, koji je nakon provedenih procedura odobren - pojašnjava nam Amela Odobašić, glasnogovornica RAK-a.

Dodaje da prema pravilima Agencije, nosioci dozvola, moraju dostaviti sudsku registraciju za obavljanje djelatnosti u BiH. Kaže da kada je riječ o pravima zaposlenika, da Agencija nije nadležna u toj oblasti, već da je to predmet ugovornih odnosa između zaposlenog i poslodavca.

Monopolističko ponašanje kompanija

- Obavještavamo vas da televizijski kanali koji su pod nadležnošću druge države nemaju obavezu poštivati pravila koja važe za nosioce dozvola Agencije. Također, u skladu s važećim međunarodnim pravnim instrumentima, distribucija ovih kanala je slobodna, bez uvjetovanja obavezom pribavljanja posebnih dozvola ili saglasnosti. Jedini uvjet za distribuciju na teritoriji Bosne i Hercegovine je da se radi o licenciranoj usluzi za čiju distribuciju su pribavljena odgovarajuća prava - odgovorila nam je Odobašić.

Odgovor na pitanje kako će se ovakva kupovina tv kuća od United Group odraziti na domaće TV kuće u RAK-u nismo dobili uz obrazloženje da o monopolističkom ponašanju pojedinih grupacija na tržištu trebamo obratiti  Konkurencijskom vijeću BiH, što smo i učinili, ali odgovore nismo dobili.

Podsjećanja radi, United Group je telekomunikacijska i medijska grupa u vlasništvu američke investicijske kompanije KKR i EBRD-a (Evropaska banka za obnovu i razvoj), a iz koje su u jednom od svojih ranijih saopćenja naveli kako posluju u skladu s visokim i svjetskim standardima integriteta i transparentnosti, te da  su njihova ulaganja u telekomunikacijske usluge na ovim prostorima u korist ekonomskog razvoja BiH.