General Mašović posebno je istakao efikasnost Oružanih snaga BiH u teškim situacijama pandemije COVID-19 te kontinuitet u izvršavanju svojih aktivnosti u skladu sa zakonom definisanom misijom i zadacima, odobrenih od nadležnih institucija BiH.

Admiral Burke informiran je o angažovanju OS BiH za pomoć stanovništvu i civilnim strukturma u borbi protiv pandemije, kao i aktivnostima pomoći u vanrednim situacijama kao što su akcije spašavanja zračnim putem i pomoć u gašenjima požara sa osvrtom na pružanje pomoći ugroženim migrantima i doprinosu ublažavanja migrantske krize u BiH.

- Između ostalog prezentovani su rezultati OS BiH u obuci i izvođenju vježbi, izdvajajući uspješno realizovano NEL-1 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije. Time OS BiH podižu nivo interoperabilnosti s NATO-om te unaprjeđuju kvalitetu obuke, radi učešća u budućim operacijama predvođenim NATO-om - navodi se.

Admiral Burke pohvalio je angažman pripadnika OS BiH u operacijama podrške miru, ističući njihov značajan doprinos izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu.

Izrazio je zadovoljstvo rezultatima OS BiH, koje su pokazale učešćem u misijama te visoko kvalitetnim ocjenama stečenim pri izvršenju zadataka u obuci, prvenstveno u realizaciji NEL-1 ocjenjivanja.

Burke je rekao i da NATO na međunarodnom planu visoko cijeni Oružane snage BiH, kao bitan elemenat države Bosne i Hercegovine.

Istakao je čvrstu opredjeljenost Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju u pružanju pomoći za nastavak aktivnosti OS BiH u izvršenju zakonom definisane misije i zadataka, kao i podršku svim aktivnostima BiH na putu ka članstvu u NATO.

- Susretu su prisustvovali i komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Eric Folkestad, kao i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić - saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.