Ovom prilikom podržan je rad komisije A/OKFBiH u radnoj grupi Federalnog ministarstva pravde za izradu Prednacrta zakona o advokaturi FBiH, na način da se istraje na prijedlozima novog Zakona o advokaturi FBiH na koje je saglasnost dalo Vijeće advokatskih komora Evrope (CCBE).

Također, upućen je zahtjev da Federalno ministarstvo pravde i Vlada FBiH pokrenu parlamentarnu proceduru u cilju donošenja novog Zakona o advokaturi FBiH.

Kako je zaključeno, ukoliko se u toku rada na donošenju novog Zakona o advokaturi FBiH pojave opstrukcije od Federalnog ministarstva pravde, ili u slučaju nemogućnosti da se postigne dogovor sa A/OKFBiH u vezi sa bitnim pitanjima, a posebno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, ovlašćuje se Upravni odbor A/OKFBiH da preduzme sve aktivnosti i mjere koje štite samostalnost i nezavisnost advokature.

Zadužen je i Upravni odbor A/OKFBiH da imenuje komisiju za izradu teksta Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, saopćeno je iz A/OKFBiH.