Prema rijelima Anisa Ajdinovića, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, oni nastavljaju intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

- S proširivanjem mjera obaveznog stavljanja pod zdravstveni nadzor svih putnika koji ulaze u BiH preko graničnih prijelaza u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je uputila sve raspoložive kapacitete na 15 cestovnih graničnih prijelaza i GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje federalni inspektori vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu svih putnika koji ulaze u Federaciju BiH - kazao je Ajdinović. 

Zaključno s 20. martom 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 12.246 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

- Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.258 osoba, državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektorata Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 136 osoba, državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta - dodao je.

Ajdinović je istakao kako očekuju nove podatke za odobe koje su državljani BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

- Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 78 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 20 lica biti pokrenuti prekršajni postupci naglasio je.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je stvorila pravne i administrativne pretpostavke za uspostavljanje procedure upućivanja putnika u šatorske karantine po donošenju odluke nadležnih organa BiH/FBiH.

- Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 57 redovnih i 35 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 59 prekršajnih naloga u iznosu od 133.700 KM. Kod 35 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene. Ovim putem želim zahvaliti našim inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije. Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH - kazao je direktor Ajdinović.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove mole građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

- telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)
- e-mail: [email protected]
- poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.