- Bilo je kažnjavanja. Svaka kazna prema privrednom subjektu bolna je bila. Skoro 500.000 KM su inspekcijski organi izrekli kazni na području FBiH u prethodna tri mjeseca. Bilo je devet zabrana rada. Najviše na području Kantona Sarajevo. Moram kazati da rijetko koji inspekcijski nadzor prođe, pogotovo u ovom sada periodu, kada su i privredni subjekti i odgovorna lica u tim privrednim subjektima, razumljivo, dodatno nervozni, bez prijetnji. Inspekcijski organi će nastaviti raditi svoj posao bez obzira na ove prijetnje uz asistenciju policije sa kojom je saradnja uvijek bila na nivou - naglasio je Ajdinović i dodao:

"Pozivamo sve subjekte na nivou Federacije da najoizbiljne shvate situaciju u kojoj smo se našli. Koliko je teško znamo, recimo, organizovati rad trgovina, da se osigura da svaka osoba koja uđe u trgovinu mora imati masku. Znamo da nije jednostavno, kao ni gradskim prijevoznim preduzećima organizirati svoje poslove da imaju makar po jednog čovjeka koji će raditi te sigurnosne poslove u voznoj jedinici kako bi svaki putnik imao masku na licu. Isto tako i za ostale privredne subjekte. Morat ćemo to imati i u ostalim granama privrede"

Dodaje kako su do sada inspekcije išle do posljednje mogućnosti da budu preventivne i korektivne.

- Tek ukoliko je u kontrolnom nadzoru konstatovano da taj privredni subjekt krši mjere, tek se tada ide na finansijsku sankciju i na kažnjavanje. Iznos kazne je od 2.000 KM do 10.000 KM za pravna i fizička lica. I plus je 500 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Ne želi niko izreći ovu finansijsku sankciju, ali ćemo, moram to naglasiti, ubrzati stvar kod inspekcije, pa će u prvom susretu s privrednim subjektom, ukoliko sitaucija ne bude zadovoljavajuća, ne budu se poštivale mjere, inspektor primjenjivati ovu prekršajnu sankciju uz onemogućavanje rada. Ovo nevoljno govorim - rekao je Ajdinović.