- Oni su nam dali jedan okvir koji je dobra platforma za donošenje restriktivnijih mjera, restriktivnijih naredbi i preporuka kantonalnih kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva. Tako da i dalje nastavljamo vršiti pojačane inspekcijske nadzore u provedbi kako ovih federalnih naredbi i preporuka koje su opet naslanjaju na zakon o zaštiti stanovništva. Iako nam zakon sam po sebi nije dao nadležnosti federalnog sanitarnog inspektora, odnosno dao je nadležnost, ali na graničnim prelazima, mi smo otišli korak ispred i ovlastili određeni broj federalnih inspektora. Na taj način doprinosimo sveukupnoj borbi u kontrolnom smislu kada je u pitanju borba protiv koronavirusa sa upravama za inspekcijske poslove koordiniranjem aktivnosti sa kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim sanitarnim inspekcijama pri ministarstvima.

Moram priznati, jako je teško u ovom teškom vremenu napraviti analizu rizika i opridijeliti se za određene kontrole i koristiti one ionako iscpljene kadrovske potencijale kako bi radili najkvalitetnije i najefikasnije posao, sad kad je u svakom od privrednih subjekata gdje imamo skupljanje i okupljanje ljudi rizik za širenje koronavirusa – kaže Ajdinović.

VEZANI TEKST - Inspekcija i policija zatvarali ugostiteljske objekte na Ilidži: U "Bosni" iza 23 sata zatekli 150 gostiju, u "Igmanu" ih bilo 40

Oni ističe da su bili usmjereni na privredne subjekte koji se tiču ugostiteljske djelatnosti, tržne centre, zdravstvene ustanove, administrativne centre općinskih i drugih organa uprave u Federaciji BiH.

- Svakako su na to utjecali i nalazi i preporuke nadležnih epidemiologa u određenim kantonima koji su nam u određenim vremenskim intervalima nam slali svoje izvještaje i viđenja i na jedan ispravan način nas usmjeravali upravo na one rizične subjekte kontrole. Tako je bilo kada je u Kantonu Sarajevo u jednom periodu dolazilo do većeg broja nalaza u smislu širenja virusa u tim kancelarijskim prostorijama, gdje smo upravo i usmjerili naše aktivnosti federalnih sanitarnih inspektora. Za prethodni mjesec Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavila preko 800 kontrola sa desetak ljudi koji su uključeni u ove aktivnosti. Nažalost moram kazati, imali smo više zastupljen taj represivni model rada u odnosu na neke mjesece otprije.

Pokrenuto je više od 65 prekršajnih postupaka, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga sa finansijskom kaznom, odnosno sankcionisanjem subjekata od preko 120 hiljada KM. Govorim samo o Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a kada govorimo o ukupnim rezultatima obavljeno je preko 12 hiljada kontrola kada su u pitanju ukupni rezultati za kompletan prethodni period, od kantonalnih i federalne uprave za inspekcijske poslove. Donesen je i izvjestan broj prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom od preko milion i 45 hiljada KM. I pored finansijskom sankcionisanja bili smo primorani koristiti administrativne mjere zabrane rada, tako da je bilo 25 mjera zabrane rada, a doneseno je i 2053 rješenja o otklanjanju nedostataka – dodaje direktor FUZIP-a.

VEZANI TEKST - Mirsad Kukić "rizikovao" bez maske: U Omazićima kod Banovića kao da nema korone


Ajdinović ističe da nadležnost za organizaciju skupova bilo koje vrste, bilo političkih ili drugog javnog okupljanja pored inspekcijskih organa u nadležnosti je i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

- MUP-ovi svakako i daju odobrenje u skladu sa kantonalnim propisima, a imaju i obavezu kontrole provođenja zakonitosti tih skupova. Nadležnost je i na kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i na gradskim, općinskim sanitarnim inspekcijskim organima. Želim iskoristiti priliku i osuditi svaki skup, pa i politički bilo koje političke organizacije u BiH gdje se ne poštuju epidemiološke mjere. Neprihvatljivo je da imamo bilo kakva okupljanja, pa i političkih stranaka, gdje će one pokazati neodgovornost u smislu da se nisu ispoštovale ne samo naredbe i mjere Federalnog Kriznog štaba, već i naredbe i mjere kantonalnih kriznih štabova koje su, kako vidimo, u pojedinim kantonima i restriktivnije. Jako je teško reagovati s obzirom da ovakvi skupovi ne potraju baš dugo.

Dok kolege u kantonalnim inspekcijama dobiju informaciju da se organizuje takav skup sa kršenjem epidemioloških mjera i dok dođu do lokacije gdje se to održava, nažalost, taj skup bude završen. Samo utvrđivanje činjenica podrazumijeva da se upravo te činjenice utvrde na licu mjesta u smislu kršenja epidemioloških mjera da bi inspekcijski organi mogli reagovati u smislu podizanja prekršajnog postupka i finansijskog kažnjavanja. Svakako apel političkim organizacijama i svim drugim privrednim subjektima na području Federacije BiH da se moramo uozbiljiti i poštovati epidemiološke mjere. Nalazimo se u najtežem periodu od pojave koronavirusa u BiH i upravo sada kada treba promovisati pa i političke programe, mislim da je najbolji način za promovisanje političkih programa da se pokaže ozbiljnost, odgovornosti i upravo poštivanje epidemioloških mjera i čuvanje našeg javnog zdravlja – kaže Ajdinović.