Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu TK i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije predstavljaju više od 5.000 zaposlenih u zdravstvu, a oni zajednički traže povećanje svoje satnice sa 2,51 na tri konvertibilne marke, što bi značilo povećanje plaće u iznosu od 20 posto.

- Odlučili smo da ćemo tokom prva tri dana naredne secdmice održati polusatne štrajkove upozorenja, a ukoliko u tom periodu ne bude udovoljeno našim zahtjevima, u četvrtak, 29. septembra, stupamo u generalni štrajk - rekla je dr. Konjić.

Podjećamo, zdravstveni radnici su generalni štrajk već zakazali za 19. septembar, ali su ga prolongirali za deset dana u nadi da će tako dati više prostora za dogovor.