- Barbarski napad huligana, koji se desio 15. februara tokom proslave jubilarne godišnjice oslobađanja Mostara od fašističkih osvajača, zaslužuje svaku osudu i odgovarajuću reakciju vlasti. Smatramo veoma zabrinjavajućim da se danas, u godini kada svi mi zajedno obilježavamo 75. godišnjicu Velike Pobjede nad nacizmom u Evropi, dešavaju neonacističke pojave u BiH, kolijevci antifašističkog partizanskog pokreta na Zapadnom Balkanu – navodi se u saopćenju.

Iz Ambasade pozivaju sve progresivne snage u BiH, međunarodne organizacije i međunarodnu zajednicu da udruže snage u borbi protiv neonacizma i neofašizma, kako je to navedeno i u Rezoluciji Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija o borbi protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netrpeljivosti, koja je usvojena u decembru 2019. godine i koju je podržala BiH.