Američki ambasador u BiH Eric Nelson izrazio je podršku takvom programu obuke i pozvao tužioce da svojim rezultatima posluže kao primjer drugima.

- Tužilac mora biti spreman da služi za primjer drugima, mora posjedovati hrabrost, lični integritet i ogromnu posvećenost ovoj profesiji, a program obuke koji se danas predstavlja je posvećen upravo takvim pojedincima. Tužilački posao ne može raditi svako i mi razumijemo da se u borbi protiv korupcije tužilac često osjeća usamljen, ali američka vlada spremna je da podrži ovakve pojedince, koji trebaju da znaju da u toj borbi nisu sami - rekao je ambasador.

Na skupu je naglašeno da u postojećem sistemu u BiH uspjeh u procesuiranju korupcije, a posebno one na visokom nivou, često zavisi od entuzijazma hrabrih pojedinaca koji posjeduju integritet i znanje da svoj posao obavljaju profesionalno i odgovorno.

Istaknuto je i kako je SAD spreman da takve pojedince podrže, kao što se to čini kroz USAID-ov projekat "Pravosuđe protiv korupcije u BiH". Taj projekat daje prioritet radu i boljoj efikasnosti u procesuiranju kompleksnih predmeta korupcije čije prekomjerno trajanje može ugroziti pravo na suđenje u razumnom roku i druga temeljna ljudska prava.

Cilj personalizirane podrške tužiocima je stvoriti snažnu grupu osposobljenih pojedinaca, koji na bazi dobrovoljnosti i želje za profesionalnim rastom, učestvuju u programu izgradnje znanja i vještina baziranom na individualnim potrebama, saopćeno je iz USAID-a.