Krajem maja i početkom juna zmije se bude iz hibernacije, traže hranu i počinje vrijeme parenja, a onda svake godine sa pojavama zmija nastaje panika u Sarajevu.

- U Bosni i Hercegovini živi oko 14 vrsta zmija, a samo su tri otrovnice. Jedna od tih otrovnica je balkanski šargan, ali njegov ujed nije jači od ujeda pčele i nije opasan. Ujed šarke jeste ozbiljan, ali su rijetki smrtni slučajevi. Naša najotrovnija zmija je poskok – kaže Anes Podić, predsjednik Udruženja Eko akcija.

Zmije u Sarajevu najčešće se pojavljuju u naseljima koja se nalaze uz korito Miljacke i u dijelovima zaraslim travom.

- Oko Miljacke se pojavljuju bjelouške i briparice i druge zmije. U Kantonu Sarajevo također ima poskoka i šarki, ali opasnost da će ujesti čovjeka su vrlo male jer zmije su plašljive i bježe od ljudi – pojašnjava Podić i dodaje:

- Daleko je bitnija organizacija zdravstvenog sistema nego izazivanja nepotrebne panike među građanima. Juni je vrijeme kada se zmije pare i mladi se pojave u septembru i tada viđamo zmije i stvaramo nepotrebnu paniku u Sarajevu. Interesantno je da se to uvijek događa kada treba izvršiti deratizacija u Sarajevu, na proljeće, ljeto i jesen i stvara se neopravdana panika. Zmije mogu uraditi mnogo na deratizaciji i to besplatno, jer se hrane glodarima. Bolje bi bilo potrošiti novac za obrazovanje stanovništva umjesto na skupe deratizacije koje imaju slab efekat.