Kada je riječ o zaštitnoj opremi, u domovima zdravlja su nam kazali da za sada mnogi imaju dovoljno zaštitnih maski, ali da je teško doći do rukavica, a i ako ih ima u prodaji, da je njihova cijena utrostručena. Što se tiče beskontaktnih toplomjera, mnoge ambulante ih nemaju jer su preskupi.

Provjerit ćemo slučaj u ambulanti Breka 

- Možda vam zvuči nevjerovatno, ali u ambulanti u kojoj se liječim vrlo često se događa da vraćaju pacijente kojima je prijeko potrebno previjanje jer nemaju zavoja. Zamislite, zbog toga ljude vraćaju, ili im kažu da ubuduće sa sobom ponesu zavoj ukoliko žele biti previjeni. Zbog toga su ljudi prinuđeni ići u hitnu moliti za previjanje, ili u domove zdravlja. U 21 vijeku u bh. prijestolnici imate ambulante u kojima nemaju gaza, zavoja - ispričala nam je starija Sarajka.

U Domu zdravlja Kantona Sarajevo su nam kazali kako nije tačno da nemaju dovoljno sanitetskog materijala.

- Provjerit ćemo slučaj u ambulanti Breka gdje, kako navodite, nije bilo zavoja za previjanje. U spomenutom slučaju, ukoliko je istinit, može se raditi samo o ljudskom faktoru, tačnije da odgovorni iz službe nisu na vrijeme uputili zahtjev za trebovanje prema centralnom magacinu - odgovorio nam je Arman Šarkić, portparol JU DZ Kantona Sarajevo.

Govoreći o zaštitnoj opremi, objašnjava kako takvu opremu imaju, ali s obzirom na aktuelnu situaciju, da je neophodna konstantna nabavka zbog brze potrošnje.

- Ima dovoljno i beskontaktnih toplomjera. U narednom periodu stanje sa toplomjerima bit će još bolje, jer smo nedavno putem donacije dobili još deset beskontaktnih toplomjera od općine Centar, te 20-ak od Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu naše ustanove - navodi Šarkić.

Rukavice je nemoguće naći na tržištu 

U Domu zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla su nam kazali da raspolažu dovoljnim količinama sanitetskog materijala i toplomjera i sve isporuke se odvijaju nesmetano u skladu sa aktuelnom higijensko-epidemiološkom i zdravstvenom situacijom stanovnika Grada Tuzla.

- Zaštitna oprema koja se koristi u borbi protiv COVID-19 je dovoljna za sljedećih 10 dana. Menadžment prati higijensko-epidemiolšku i zdravstvenu situaciju, te će u skladu sa istom poduzimati mjere u cilju osiguranja dovoljnih količina istih - rečeno nam je.

U Domu zdravlja Bihać, v.d. direktorica Jasminka Ljubijankić nam je kazala da sanitetskog materijala ima u dovoljnim količinama u svim ambulantama.

- Nikada se nije dogodilo da pacijent zbog nedostatka materijala za previjanje bude vraćen ili poslan da ga kupi o svom trošku. Beskontaktni toplomjeri se koriste na trijažnom punktu i imamo dva. U ambulantama porodične medicine ih nemamo jer su preskupi, već samo kontaktne. Što se tiče zaštitne opreme, trenutno imamo dovoljne količine svega, izuzev rukavica, koje je skoro nemoguće naći na tržištu i cijene su utrostručene - ukazala nam je Ljubijankić.