Novinari su danas u Mostaru uzalud satima čekali izjave aktera sastanaka o Aluminiju, koji su održani prvo u centrali HDZ BiH sa predsjednikom HNS-a Draganom Čovićem i dopremijerkom FBiH Jelkom Milićević, a potom i u kombinatu. Izjave su davali medijima iz susjedne Hrvatske, a ovdašnjim novinarima je rečeno da će dobiti saopćenje za javnost. 

U saopćenju je navedeno da je doneseno nekoliko zaključaka.

1.Prioritet u narednim aktivnostima hrvatskih političara na svim nivoima vlasti u BiH, kao i NO, Uprave i Sindikata Aluminija bit će postupno zbrinjavanje i briga o uposlenicima Aluminija.

2.Hitno će biti zatraženo od nadležnih institucija rješavanje obaveza za penziono osiguranje uposlenika Aluminija, što će biti prvi prioritet hrvatskim predstavnicima u vlasti

3.Zaključak svih sudionika sastanka je da Aluminij ne ide u stečaj, dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dijela.

4.Potrebno je napraviti analizu o mogućem postupnom oživljavanju pogona, koja bi se trebala realizirati u najkraćem roku, te sukladno rezultatima odlučit će se o daljnjem djelovanju i mogućem vraćanju zaposlenika u proizvodnju.

5.U daljem odlučivanju o sudbini tvornice i uposlenika, bit će uključeni uz NO i Upravu, i predstavnici Sindikata i zaposlenika bez kojih neće moći biti donesena nijedna odluka.

Na kraju izražavamo želju i vjeru da je moguće ponovno pokretanje proizvodnje i spas Aluminija, zajedničkim djelovanjem svih iz Aluminija, hrvatskih i svih drugih političara svih nivoa vlasti u BiH, a posebno Vlade F BiH.

Uz sve navedeno, uvažavajući činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske kao jedan od suvlasnika i do sada pružala podršku, nadamo se i očekujemo njihovu pomoć u ovoj teškoj situaciji, navodi se na kraju saopćenja Sindikata Aluminija.