Odobrena je i inicijativa navedenih zastupnika kojom se također od Vijeća ministara traži izdvajanje minimalno dva miliona KM za izgradnju novog objekta Doma zdravlja u Bihaću. Na sjednici je Arnaut, uime svih podnosilaca inicijative obrazložio da sadašnji objekat te zdravstvene ustanove, nakon razornog zemljotersa u susjednoj Hrvatskoj, ne može adekvatno odgovoriti potrebama za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Bihaća, ali ne samo njima, budući da je nadležan i za šire područje.

Još jedna inicijativa odobrena je na današnjoj sjednici Komisije za finansije i budžet, a njom ovi zastupnici traže izdvajanje 100.000 KM Rukometnom savezu BiH za potrebe u 2021. godini, a od tog iznosa, 70.000 KM za pripreme i međunarodno predstavljanje budućim ženskim rukometnim selekcijama Bosne i Hercegovine te 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima za troškove utakmica na međunarodnom nivou u okviru takmičenja EHF-a.

Od drugih današnjih odluka, Komisija za budžet i finansije je usvojila Izvještaj sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH koji je preispitao planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH.

U tom izvještaju su revizori, između ostalog, konstatirali da se obuke zaposlenika provode, ali ne uvijek u skladu sa stvarnim potrebama institucija, kao i da se nekad 'preklapaju' nepotrebno jer novac za ove namjene planira i Agencija za državnu službu. Također je rečeno da nije uspostavljen kontrolni mehanizam niti sistem prenošenja stečenih znanja.

Naredni je zaključak Komisije, nakon prezentiranog izvještaja revizora o temi "Digitalizacija TV signala u BiH", da Zastupnički dom Parlamentarne skupštine, svojim zaključkom zatraži od Ministarstva prometa i komunikacija BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz revizorskpg izvještaja te s preduzetim aktivnostima upozna i Ured za  reviziju institucija BiH.

U revizorskom izvještaju o ovoj temi je konstatirano da proces digitalizacije TV signala još nije okončan iako se Bosna i Hercegovina obavezala na ovaj proces. Prve aktivnosti su počele još 2006. godine, ali institucije BiH nisu poduzele sve što je potrebno na okončavanju ovog procesa.

Članovi Komisije su na današnjoj sjednici upoznati s finansijskim izvještajem Ureda za reviziju institucija BiH za prvih devet mjeseci prošle godine te s programom rada i godišnjim planom za 2021. Predstavnici Ureda su kao jednu od predstojećih svojih aktivnosti najavili reviziju o upravljanju taksama i naknadama koje naplaćuju institucije Bosne i Hercegovine.

Uz izvještaj o radu u prošloj godini, Komisija je usvojila i svoj orijantacioni radni plan za period januar-decembar ove godine.