Slovenija je putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu uputila zahtjev za pružanje međunarodne pomoći nakon velikog nevremena i obilnih padavina u kojem su poplavljeni brojni objekti i oštećene saobraćajnice.

Na inicijativu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića danas je u prostorijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održan sastanak sa predstavnicima uprave Civilne zaštite RS-a i Federalne uprave Civilne zaštite, na kojem je razmotren mogući način i obim pomoći.

Slovenija je u svom zahtjevu tražila pomoć u teškoj mehanizaciji neophodnoj za čišćenje terena na poplavljenim područjima.

Uprava Civilne zaštite RS-a i Federalna Civilne zaštite izrazile su spremnost za slanje raspoložive mehanizacije sa posadama za raščišćavanje terena te će ministar Nešić uputiti prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za donošenje odluke o slanju međunarodne pomoći.

Također, traženi su i pontonski mostovi, te imajući u vidu da time raspolažu Oružane snage BiH, ministar Nešić je taj zahtjev proslijedio Ministarstvu odbrane BiH na dalje postupanje, saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.