Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmina Biščević Tokić uputit će inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se osigura finasiranje asistenata u nastavi za rad s djecom s poteškoćama u razvoju u osnovnoj školi u  školskoj godini 2019/2020, a koje su do sada finansirali roditelji.

- Novac Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od 1,8 miliona maraka izdvojen je iz budžeta Kantona Sarajevo za finansiranje odgajatelja i asistenata koji su angažirani na radu s djecom s poteškoćama u razvoju u predškolskom uzrastu i nevladinim organizacijama. U odgovoru koji je ministrica Zineta Bogunić dostavila zastupniku u Skupštini Kantona Sarajevo ne vidim da će se finansirati asistenti u inkluzivnoj nastavi što bi predstavljalo diskriminaciju djece koja pohađaju osnovnu školu. Upućujem inicijativu ministrici da se iz budžeta Kantona Sarajevo finansiraju asistenti u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju, a koja pohađaju osnovnu školu jer su do sada asistente plaćali roditelji – navodi se u obrazloženju inicijative Jasmina Biščević Tokić.

Druga inicijativa Jasmine Biščević Tokić koja će biti upućena Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo jeste da se osiguraju sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za promjenu električnih instalacija u KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" i da se poveća džeparac učenicima srednje škole i studentima.

- Smatram da je potrebno osigurati sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za promjenu električnih instalacija zbog sigurnosti djece koja žive u Domu, a kako bi se spriječile neželjene posljedice poput požara prije 12 godina u kojem je stradalo šest beba. Svaki štićenik KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Sarajevo, odnosno Dječijeg doma "Bjelave" dobija mjesečni džeparac u iznosu od 30 maraka. Djeca koja pohađaju osnovnu školu imaju besplatnu užinu, dok učenici srednje škole i studenti nemaju besplatnu užinu i oni moraju izdržati mjesec sa 30 maraka koliko dobijaju džeparca. Zato upućujem inicijativu Vladi KS da osiguraju dodatna sredstva iz budžeta KS  za užine ili veći džeparac za srednjoškolce i studente, a kako bi se poboljšao položaj štićenika KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja", te im se osiguralo dovoljno sredstava za mjesečne troškove - navodi se u inicijativi zastupnice u Skupštini KS.