- Prema informacijama koje smo dobili, sutra dolazi 54 državljana BiH iz Štokholma. Oni su sa trenutnim prebivalištem u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Došli smo do podataka da će doći u BiH u večernjim satima, tako da su sve pripreme obavljene. Bit će zbrinuti u karantin u Studentskom centru na Bjelavama, gdje imamo dovoljno kapaciteta. Od tih 54 bh. državljana, sedmero ili osmero je sa prebivalištem u RS-u, tako da smo u kontaktu i sa kolegama iz RS-a, te se dogovara gdje će biti zbrinuti. Čitav dan smo u komunikacIji sa svim institucijama i spremno ćemo dočekati sutrašnji let - kazao je Ajdinović.

Također je istakao kako je 24-satna kontrola pokazala da je veći broj putnika koji ulaze u BiH, te da to predstavlja alarm. Istakao je i da će obaviti sastanak sa direktorom Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudinom Solakom gdje će dogovoriti kako da dalje ponašaju u smislu povećanja broja putnika.

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku da se određuje karantin na području Kantona Sarajevo u Studentskom domu Bjelave, i to u paviljonima II i IV.

Ova odluka je donesena, jer je za sutra najavljen dolazak bosanskohercegovačkih državljana iz Švedske, koji će biti smješteni u domu Bjelave.

Kako je navedeno u ovoj odluci, iz Budžeta Kantona Sarajevo će se finansirati troškovi korištenja objekta za karantin, troškovi za prijevoz lica sa aerodroma do objekta, kao i troškovi osiguranja objekta. Federacija Bosne i Hercegovine će objekat dobiti bez naknade, ali će snositi troškove ishrane, smještaja, liječenja, režijskih troškova i eventualno drugih hitnih nepredviđenih troškova.