Napominje kako su vatrogasci i pripadnici civilne zaštite bili angažirani samo u općinama Breza, Visoko, Kakanj i Zenica.

- Enormna je količina vode u kratkom vremenskom period pala u Sarajevu, ali mi imamo sreću što nivo pritoka rijeke Bosne u našem kantonu nije značajnije rastao pa je Bosna kroz naš kanton imala dobar protok. Bosna se izlila na već dugo godina poznatim neuralgičnim tačkama - ističe Aličić.

Po njihovim informacijama, kaže, nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, ali je bilo prodora vode i u neke stambene i poslovne objekte. Situacija se od jutros, kaže, polako smiruje.

- Bosna se već na nekim dijelovima vraća u svoje korito, a nakon potpunog povlačenja vidjet ćemo da li će biti potrebe za angažman pumpi za vodu u mjestima i stambenim objektima u koje je prodrla voda. Uglavnom, ne očekujemo tokom dana da će biti novih problema. Ono što je bilo šteta, bilo je - kaže Aličić.

Prema posljednjim podacima, napominje Aličič, još uvijek je pod vodom podvožnjak na ulaz u naselje Blatuša u Zenici, a na ušću Babine rijeke u Bosnu u tom gradu, postavljene su  vreće s pijeskom, koje su spriječile da se voda izlije na ulice i saobraćajnice.

Na nekoliko lokacija u Kaknju došlo je do izlijevanja rijeke Bosne, zbog čega je angažovana firma "Trgošped" d.o.o. Kakanj , koja je sa svojim mašinama i kamionima nasipala materijal čime je spriječena veća šteta.

Neke od ugroženih lokacija u tom gradu su Doboj, Povezice, Malješ, Donji Kakanj. Vatrogasci su bili spriječeni zbog vode da se vrate u svoj vatrogasni dom, jer je voda ušla u garažni prostor. Međutim, vozila sa opremo su na vrijeme bili izmješteni.

Na nekoliko lokacija intervenisano je i u Brezi, gdje su osposobljeni potok Crema i Koritnik, na kojem je urađena i zemljana brana. Od stabala je očišćena i rijeka Stavnja, koja je također u porastu, ali nije bila izašla iz korita. U podrumskim prostorijama INTESSA SAN PAOLO banke u tom gradu ispumpana je voda iz podrumskih prostora.

 Rijeke Bosna i Fojnica napravile su određene probleme u Visokom, a Bosna se izlila na put Visoko – Ilijaš. Bosna se u gardu bila približila dvijema stambenim jedinicama pa je bagerom napravljen nasip, tako da voda nije ušla. Potoci su napravili odrežene probleme i u naselju Muhašinovići.