- U toku je formiranje pravnog tima koji će se baviti ovom problematikom. Pravni tim će se sastojati od nekoliko vrsnih pravnika koji će pokrenuti proceduru pred nadležnim institucijama kako bi se ubrzala isplata otpremnina. Uskoro ću objaviti detaljnije informacije kome da se obrate – kazao je za Faktor, Senad Bratić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a.

Bratić kaže da je stupio u kontakt sa jednom advokatskom kancelarijom koja ima dobre rezultate u presudama pred Međunarodnim sudom u Strazburu.

- Advokati mogu završiti sve presude nakon što su se iscrpile mogućnosti pred svim domaćim sudovima u BiH. Neki njihovi klijenti su uspjeli naplatiti svoja potraživanja nakon što im to nisu omogućili domaći sudovi. Za sedam dana imat ćemo više detalja kako pokrenuti ove postupke u Strazburu. Znam da je veliko interosovanje građana, jer u desetak godina koliko sam u kontinuitetu zastupnik u NSRS, stalno sam tražio od nadležnog ministarstva informaciju dokle se došlo sa isplatama otpremnina i to je išlo teško jer ove 2021. godine tek se isplaćuju presude iz 2013. godine – pojašnjava Bratić.

Zastupnik u NSRS-u još nema tačne podatke koliko je isplaćeno po ovom osnovu.

- Mislim da je od 60 hiljada presuda isplaćeno svega oko 15 hiljada. Ti zahtjevi datiraju od decembra 2000. godine i januar i februar 2001. godine. U to vrijeme mnogi ljudi nisu ni znali da mogu podnijeti zahtjeve za odštetu. Odšteta se isplaćuje u iznosu oko dvije do tri hiljade maraka, ali to zavisi i od godina radnog staža. Po osnovu Zakona o radu i boračko invalidske zaštite RS imaju zakonsko pravo da dobiju takozvanu otpremninu – pojasnio je Bratić.