Uime poslaničke grupe "Zajedno za BiH" Senad Bratić večeras je ukazao da je predloženi zakon trebalo uskladiti s okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, kao i uspostaviti bolju komunikaciju s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (HEA BiH).

- U tom slučaju rješenja u zakonu bila bi kvalitetnija - dodao je Bratić.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u RS Srđan Rajčević je rekao da se obaveznim postupkom akreditacije treba da obezbijedi veća prepoznatljivost, prohodnost, uporedivost i kvalitet domaćih visokoškolskih kvalifikacija van granica RS, odnosno BiH.

Okončana je rasprava o Prijedlogu zakona o električnoj energiji, a entitetski ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da će njegovo usvajanje imati za posljedicu liberalizaciju tržišta struje.

Istakao je da će se na tržištu pojaviti drugi snabdijevači električnom energijom, koji će nuditi drugačije uslove i cijene te da se moraju zaštiti prvenstveno domaćinstva, odnosno određene socijalne kategorije od poskupljenja struje.

Đokić je rekao da opredjeljenje sadašnje vladajuće strukture u RS nije privatizacija "Elektroprivrede RS", u što sumnjaju opozicioniri.

U entitetskom parlamentu razmotren je i Prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori – po hitnom postupku.

U tom dokumentu, koji su predložili klubovi poslanika SNSD, DNS, DEMOS, NDP, US, SPS, SP, pozivaju se vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa "pokušajima nasilnog otimanja crkava, manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori...".

Na dnevnom redu je još 20 tačaka, među kojima i prijedlozi zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju, ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć te liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i o zaštiti mentalnog zdravlja.