- U porodilištu, po djetetovom rođenju, postotak vakcinacije djece je između 95 i 100 posto, a kada krene revakcinacija taj broj znatno opada, te je unazad tri godine postotak vakcinacije djece samo 55 posto, što je premalo - kazala je šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo Anđa Nikolić.

Prema njenim riječima, u dječijem dispanzeru nalazi se kalendar obaveznih vakcina, a one koja djeca trebaju primiti su petovalentna vakcina koja sadrže difteriju, tetanus, veliki kašalj, dječju paralizu koja se daje tri puta da bi se stekla potpuna imunizacija.

- Da bi djeca bila zaštićena od zaraznih i drugih bolesti potrebno je da se redovno vakcinišu po propisanom kalendaru, a imunizacija se stiče kada je vakcinisano od 85 do 95 posto djece. Pozivam sve roditelje da redovno vakcinišu svoju djecu, jer je to jedini način da se spriječi pojava i širenje teških oblika bolesti koje se uglavnom prvo javljaju kod djece - dodala je Nikolić.

Sve vakcine koja su obavezna u dječijem uzrastu dostupna su u dječijem dispanzeru Brčko distrikta, a trenutno nedostaju petovalentna i MRP vakcine, koje bi trebale biti dostupne u narednih mjesec dana.