Nakon što je na probleme u pravosuđu ukazao njemački stručnjak Reinhard Priebe, te nakon što je novi izvještaj o (ne)radu Tužilaštva BiH predočila i sutkinja Joanna Korner, još kritički nastrojeniji prema pravosuđu u BiH bili su u Evropskoj komisiji.

- Opstrukcija reforme pravosuđa od strane političkih aktera i unutar pravosuđa, te loše funkcioniranje pravosudnog sistema nastavili su podrivati prava građana i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala – navodi se u posljednjem Izvještaju o BiH.

Vlasti i pravosudne institucije, smatraju u Evropskoj komisiji, nisu uopće poduzimali mjere kako bi ispravili anomalije na koje su ukazivali izvještaji međunarodnih stručnjaka. Upozoravaju da nije usvojen novi Zakon o VSTV-u, što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije, a dvije od tri preporuke iz 2019. godine koje se odnose na pravosuđe i vladavinu prava nisu provedene.

VEZANI TEKST - Spremne izmjene Zakona o VSTV-u: Mogućnost razrješenja članova Vijeća, sudije i tužioci objavljuju imovinu

U narednoj godini bi BiH, poručili su iz Evropske komisije u posljednjem Izvještaju, trebala usvojiti novi Zakon o VSTV-u i novi zakon o sudovima BiH koji su usklađeni sa evropskim standardima, hitno uspostaviti vjerodostojan i rigorozan sistem provjere imovinskih kartona sudija, tužilaca i članova VSTV-a, dosljedno primjenjivati i značajno poboljšati pravila i prakse u vezi sa imenovanjem, integritetom i obukom sudija i tužilaca, te efikasno primijeniti Strategiju za procesuiranje ratnih zločina, kao i uspostaviti novu Strategiju reforme pravosudnog sektora.

Kada je VSTV u pitanju, Evropska komisija ocjenjuje da su u izvještajnom periodu pokazani brojni nedostaci u neovisnosti, odgovornosti i efikasnosti VSTV-a, što je, smatraju, dodatno pogoršalo povjerenje u pravosuđe.

- Navodi o korupciji protiv predsjednika VSTV-a nisu pravilno istraženi. Pored toga, predsjednik se nije ogradio od političkog miješanja drugih grana vlasti i učestvovao je u političkim sastancima na visokom nivou. Ovo značajno podriva nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa i način na koji ga javnost doživljava – navodi se u Izvještaju.

Kada su izmjene Zakona o VSTV-u u pitanju, ističu da je potrebno ojačati neovisnost i odgovornost Vijeća kao garanta nezavisnosti pravosuđa.

- Ovaj zakon trebao bi se uskladiti s evropskim standardima, sastavom, izborom i disciplinskom odgovornošću svojih članova, kao i reformirati imenovanje, unapređenje, ocjenu rada, disciplinsku odgovornost, sukob interesa i integritet nosilaca pravosudnih funkcija i uspostaviti pravni lijek protiv svih konačnih odluka VSTV-a. Ovim pitanjima treba se pozabaviti u svjetlu preporuka Evropske komisije i nalaza izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine zakona. Konačni nacrt zakona trebalo bi prije usvajanja dostaviti Venecijanskoj komisiji na mišljenje – preporučuje se u Izvještaju.

Ukazano je na činjenicu da pravila o imenovanju, napredovanju u karijeri, sukobu interesa i disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca ne štite u dovoljnoj mjeri njihovu nezavisnost.

- Konkretno, imenovanja i napredovanje u karijeri nisu dovoljno zasnovani na zaslugama. Praksa odstupanja od redoslijeda prema kojem su kandidati rangirani tokom postupaka imenovanja, posebno u slučaju rukovodećih mjesta, i dalje je bila pravilo, a ne izuzetak tokom izvještajnog perioda, i stoga predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost – navodi se u Izvještaju.

Također se ističe potreba transparentnijeg postupka imenovanja, te upozoravaju da se novi Zakon o VSTV-u zbog tih činjenica treba bitno dovršiti i usvojiti. Upozoravaju i na nekonzistentnost u primjeni regulatornih zaštitnih mjera s ciljem osiguravanja nepristrasnosti.

- Ne postoje dovoljne sigurnosne karakteristike da bi se spriječila zloupotreba slučajne raspodjele predmeta predviđenih sistemom upravljanja predmetima, posebno na malim sudovima, gdje su mogući premještaji bez posebnog obrazloženja – upozoravaju iz Evropske komisije.

VEZANI TEKST – Predmet "Respiratori": Gordana Tadić priznala da radi suprotno pravilima, tužiocima nedostaje dokaza

Ne postoje ni predviđene sankcije zbog neprimjerenog utjecaja nosilaca pravosudnih funkcija ili javnih komentara koji bi podrivali njihovu nezavisnost. Neprimjeren utjecaj može dovesti do disciplinskih ili krivičnih sankcija samo u vrlo specifičnim slučajevima. Ne postoji efikasan i transparentan sistem za podnošenje, verifikaciju i obradu imovinskih kartona sudija, tužilaca i članova VSTV-a. Ovo, smatraju u Evropskoj komisiji, ozbiljno utječe na integritet pravosuđa. Proces zapošljavanja sudija i tužilaca, dodaju, ne uključuje nikakvu temeljnu provjeru integriteta i imovine, niti bilo kakvu procjenu etičkih standarda kandidata.

- Funkcionalnoj i finansijski nezavisnoj strukturi u Sekretarijatu VSTV-a trebala bi biti povjerena provjera prijava imovine. Da bi se ublažila zabrinutost zbog potencijalnih zloupotreba i manipulacija, mora se osigurati veća transparentnost objavljivanjem imovinskih kartona i vanjskim nadzorom. Imovinski kartoni zvaničnika na rukovodećim pozicijama, posebno predsjednika i članova VSTV-a, predsjednika Suda i glavnih tužitelja, moraju se predati i obraditi kao prioritet – ističe se u Izvještaju.

Ukazuje se i na neefikasnost disciplinskih postupaka jer ne postoji posebna disciplinska mjera zbog kršenja etičkih kodeksa sudija i tužilaca.

- U 2019. godini Ured disciplinskog tužioca registrirao je 46 pritužbi protiv 47 nosilaca pravosudnih funkcija, okončao je 42 postupka, 37 slučajeva rezultiralo je disciplinskim mjerama, od kojih je 21 uključivalo disciplinsko pregovaranje. Otpuštena su dva nosioca pravosudnih funkcija. Nije postignut napredak u pružanju disciplinskom tužiocu veće autonomije i nezavisnosti od VSTV-a. Disciplinska vijeća gotovo se isključivo sastoje od članova VSTV-a bez jasnih kriterija za odabir. Ovo predstavlja potencijalni sukob interesa, posebno u slučajevima kada su članovi VSTV-a podložni disciplinskom postupku. Ne postoje pravila koja garantiraju punu neovisnost i nepristrasnost disciplinskih vijeća ili pravo na reviziju njihovih odluka, osim u slučajevima otkaza – navodi se u Izvještaju.

VEZANI TEKST - Zvanično: Drugostepena disciplinska komisija odbila tužbu protiv Tegeltije

U tom kontekstu podsjećaju da je disciplinska komisija sastavljena od članova VSTV-a u 2019. godini presudila da predsjednik i članovi VSTV-a ne mogu biti podvrgnuti disciplinskim postupcima.

- Ovo je izuzetno zabrinjavajući presedan. Hitne izmjene važećeg Zakona o VSTV-u trebale bi predvidjeti disciplinsku odgovornost svih članova VSTV-a, uključujući predsjednika – poručili su iz Evropske komisije.

VSTV bi, smatraju, trebao razmotriti suspenziju svakog imenovanja ili unapređenja dok se disciplinski postupak ne okonča. Nepodnošenje prijave o imovini, neprijavljivanje sukoba interesa i ozbiljna kršenja etičkih kodeksa trebali bi biti uredno sankcionirani i uzeti u obzir tokom postupaka imenovanja, napredovanja i ocjenjivanja, a trebali bi biti osnova za diskvalifikaciju i negativnu ocjenu.

Problem je u trajanje sudskih postupaka, što se, smatraju, treba riješiti izmjenama relevantnih zakona. Podsjećaju da je u 2019. godini Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pokrenula 51 istragu u slučajevima korupcije, te da je njih 13 okončano. Trinaest prijava protiv 76 osoba, 68 fizičkih i osam pravnih lica, upućeno je nadležnim tužilaštvima.

- U cijeloj je zemlji podignuta 181 optužnica, što je smanjenje od 3,8 posto u odnosu na 2018. godinu, dok je broj osuđujućih presuda iznosio 221, od kojih je velika većina bila uvjetna. Trend pokazuje da postoji vrlo ograničen broj pravosnažnih presuda u predmetima visokog profila – navodi se u dijelu Izvještaja koji govori o borbi protiv korupcije.