U tom periodu, inspektori su izvještaje podnosili zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe ovlaštenja u privredi, te nepravilnog izdvajanja sredstava i povrede obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Od ukupnog broja podnijetih izvještaja, tri izvještaja su podnijeta Republičkom javnom tužilaštvu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, sedam izvještaja Okružnom javnom tužilaštvu Banje Luke, dva izvještaja Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor i po jedan izvještaj okružnim javnim tužilaštvima Bijeljina, Prijedor, Doboj i Trebinje.

Najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima u tom periodu, njih 12, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da poreski obveznici utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 3.658.670 KM štete za budžet RS-a.

Pored toga, nadležnim tužilaštvima podnesena i dva izvještaja protiv poreskih obveznika zbog sumnje u postojanje krivičnog djela povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, čime je budžet RS-a oštećen za 122.069 maraka.

Inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove podnijeli su i po jedan izvještaj nadležnim tužilaštvima zbog sumnje u postojanje krivičnih djela nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica i zloupotreba ovlaštenja u privredi, čime je budžet RS-a oštećen za 235.510 KM, odnosno 372.340 maraka.

- Poređenjem ovih podataka sa istim periodom prošle godine može se zaključiti da je rad istražilaca Poresne uprave RS iz Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove u 2021. godini bio intenzivniji jer je nadležnim tužilaštvima podneseno više izvještaja, a samim tim je razotkrivena i veća šteta po budžet Republike Srpske - navedeno je u saopćenju Porezne uprave.

U prvoj polovini 2020. godine nadležnim tužilaštvima dostavljeno je 13 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS-a u iznosu od 3,2 miliona maraka, što je za tri izvještaja, odnosno 1,2 miliona KM manje štete po budžet RS-a nego u istom periodu ove godine.

- Naši inspektori će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske - rekao je Goran Maričić, direktor Poresne uprave RS-a.

Službenici Odjeljenja za istrage i obavještajne su u prvoj polovini ove godine, pored podnesenih 16 izvještaja nadležnim tužilaštvima, radili i brojne druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, pa su tako između ostalog proveli brojne radnje po zahtjevima sudova i tužilaštava, uzeli više od 100 izjava, izvršili 30 provjera poslovanja i 24 analize poslovanja preduzeća, dok je rađeno i na međunarodnoj razmjeni informacija, kao i na razmjeni informacija s entitetskim i državnim institucijama.