U dopisu stoji kako su zaprepašteni viješću o deložaciji Kinoteke Bosne i Hercegovine i njenog izrazito vrijednog filmskog arhiva iz zgrade na adresi Alipašina 19, Sarajevo, što je po njima, samo jedan od teških problema s kojima se godinama suočava i ova ključno važna državna institucija kulture.

- Bošnjačka zajednica kulture Preporod kao najstarija i temeljna organizacija kulture Bošnjaka, s tradicijom od 1903. godine, duboko se saosjeća s Kinotekom Bosne i Hercegovine i drugim državnim institucijama kulture, posebno u pogledu njihova društveno-pravnog statusa, načina finansiranja njihova rada i djelovanja te njihove imovine, a budući da se i sama, na svoj način, suočava s istim problemima.

Kako bi se na neki način riješio barem aktuelni problem smještaja Kinoteke i njezina filmskog arhiva, kao izvorni vlasnici zgrade na adresi Obala Kulina bana 11, Sarajevo, predlažemo da se Kinoteci Bosne i Hercegovine omogući privremeno korištenje odgovarajućih prostorija u ovoj zgradi, a do iznalaska primjerenog rješenja za smještaj Kinoteke i njezina filmskog arhiva.

Kako smo spomenuli, zgrada na spomenutoj adresi izvorno je vlasništvo današnje Bošnjačke zajednice kulture Preporod kao pravnog nasljednika društava Gajret i Narodna uzdanica, odnosno jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana Preporod, nastalog spajanjem društava Gajret i Narodna uzdanica.

Zgrada je sagrađena kao Gajretov dom za đake i šegrte, a nakon što je 1949. godine zabranjen rad i djelovanje Kulturnog društva muslimana Preporod, zgrada su tadašnje vlasti oduzele, kao i svu drugu imovinu društava Gajret i Narodna uzdanica, odnosno jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana Preporod, te je danas koriste Pedagoški fakultet i Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Prema našim informacijama, u spomenutoj zgradi postoji dovoljno prostora koji nije nužan za rad i djelovanje Pedagoškog fakulteta i Akademije scenskih umjetnosti, pri čemu je planirano i skoro iseljenje Akademije u njezinu namjenski građenu zgradu na drugoj adresi.

VEZANI TEKST - Kinoteka BiH deložirana, direktorica poručila: Filmska građa ide na ulicu, ovo je sramota za Sarajevo

Zato, kao izvorni vlasnici zgrade na adresi Obala Kulina bana 11, Sarajevo, predlažemo da se aktuelni problem smještaja Kinoteke Bosne i Hercegovine riješi na način privremenog smještaja u ovoj zgradi.

U tom smislu, a ukoliko Vam ovo rješenje odgovara, ohrabrujemo Vas da se zalažete za ovo rješenje, s čim u vezi apeliramo na nadležne vlasti da omoguće njegovu realizaciju i tako makar za neko vrijeme riješe problem smještaja Kinoteke Bosne i Hercegovine i njezina filmskog arhiva.

S obzirom na prava izvornog vlasnika, Bošnjačka zajednica kulture Preporod u ovoj stvari neće biti prepreka, već, naprotiv, podrška Kinoteci Bosne i Hercegovine, nastojeći djelovati društveno konstruktivno - navedeno je u dopisu.