On je to rekao dok je komentirao nacrte zakona koji su u vezi sa energetskom djelatosti u Federaciji BiH, obnovljivim izvorima energije.

- Mislim da smo trebali staviti na dnevni red tačku o Termobloku 7. To je više trebalo vladajućim strankama nego meni. Jer, čitav naš energetski sistem je upitan. Svjesni smo da Termobloka 7 neće biti, ovi naši termoblokovi u Kaknju i drugi će brzo prestati da rade. Kada kažem uskoro, period od 10 godina je vrlo kratak u energetici.

Ako se u tih 10 godina ne spremimo, moje dijete sigurno neće imati energetsku nezavisnost kakvu sam ja dobio i vi od naših prethodnika. Mi termoblok sigurno nećemo izgraditi, spor je krenuo, Vlada Federacije BiH nas je obavijestila o tome. Ne znam zašto to nismo stavili na sjednicu. Vlada je odlučila da ide u spor - rekao je Čengić.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Nacrt zakona o električnoj energiji FBiH kao i Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije.

Rok za javnu raspravu o ovim zakona je 45 dana.