U pismu Softić odbacuje tvrdnje koje su se pojavile u medijima nakon održane tematske sjednice Općinskog vijeća Centar, a prema kojima su CBBiH nuđene različite alternativne lokacije, te da CBBiH insistira na izgradnji objekta isključivo na lokalitetu Hastahana i da ne prihvata bilo koju drugu opciju niti razgovor o toj temi.

Ističe da je jedina alternativna lokacija koju je Općina Centar ponudila CBBiH bila u Velešićima koja nije vlasništo Općine Centar, niti Općina ima pravo njome raspolagati. Budući da je evidentno da postoje neriješeni stvarno pravni odnosi u pogledu zamjenske nekretnine, CBBiH je tu ponudu odbila, uz detaljno obrazloženje svojih razloga.

Softić je naveo da je za CBBiH od prioritetnog značaja ispunjenje njenog strateškog cilja osiguranje adekvatnih poslovnih prostora radi ispunjavanja zakonskih obaveza i daljeg razvoja.

U skladu s tim, CBBiH nudi dvije opcije, da se u skladu sa važećim propisima i Zaključkom Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, donese Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, ili da Centralnoj banci BiH bude ponuđena adekvatna, primjerena zamjenska parcela.

CBBiH zahtijeva da joj se na uvid dostave podaci o svim raspoloživim lokacijama sljedećih karakteristika: površina minimalno 2.300 metara kvadratnih, adekvatan saobraćajni prilaz, isključivo vlasništvo Općine Centar 1/1, uža gradska jezgra (Marijin Dvor i okolina), udaljenost od korita rijeke Miljacke minimalno 200 metara, mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu -2+P+3.

Iz CBBiH tvrde da se jedna takva lokacija nalazi u blizini tržnog centra SCC, te očekuju da im bude ponuđena ta parcela i ubrzane sve administrativne procedure za izdavanje dozvola za tu lokaciju. CBBiH očekuje od Općine Centar odgovor u roku od sedam dana, u protivnom, CBBiH na raspolaganju ostaje jedino pokretanje sudskog spora kojim će potraživati zaštitu svojih prava.

Softić je, također, nadležnim općinskim tijelima uputio očitovanje CBBiH na Izvještaj ad hoc radnog tijela kojeg je imenovao načelnik Općine Centar kako bi svi općinski vijećnici imali pravu i potpunu sliku o svim pravnim i zakonitim aspektima postupanja CBBiH, s obzirom na to da Centralnoj banci Bosne i Hercegovine nije data mogućnost da se na Izvještaj blagovremeno očituje, saopćeno je iz CBBiH.