Od 1. maja 40 hiljada penzionera u Kantonu Sarajevo može koristiti sa jednim mjesečnim kuponom usluge oba prijevoznika GRAS-a i Centrotransa.

Penzioneri su prva kategorija koja će moći koristiti jedinstven kupon za oba gradska prijevoznika, a dogovoreno je da slijede đaci, studenti, nezaposleni i ostale kategorije.

Ovo je prvi sporazum koji su potpisali sa Ministarstvom za saobraćaj KS i dva gradska prijevoznika. Radi se o privremenim mjerama do puštanja tarifnog sistema i elektronske naplate karata od 1. decembra 2019. godine.

Kako će Centrotrans naplatiti svoje usluge s obzirom na to da mjesečne kupunone prodaje samo GRAS?

- Zbog protivljenja GRAS-a, do ostavljenog roka, samo je potpisan Sporazum o korištenju kupona za penzionere u svim vozilima javnog gradskog prijevoza. Sporazum obavezuje oba prijevoznika da primaju putnike nezavisno od toga čiju mjesečnu kartu posjeduju. Odlukom o raspodjeli prihoda definirano je koji iznos pripada jednom, odnosno drugom prijevozniku. Imajući u vidu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo raspolaže sa podacima svih penzionera koji posjeduju mjesečnu kartu i koriste usluge javnog prijevoza, Ministarstvo saobraćaja se obvezalo da će ostvareni prihod i pravo na subvencije doznačiti prijevoznicima na način kako je to definirano odlukom.

Očekujemo da se realizacija Zaključaka Vlade KS, koja se odnosi na učenike, studente, nezaposlene i sve druge korisnike mjesečnih karata, do 1. juna 2019. godine u cijelosti počne implementirati. Naglašavamo da će Centrotrans, kao i uvijek do sada, u potpunosti poštovati odluke nadležnih organa u Kantonu Sarajevo – kazala je Borislava Purković, rukovodilac Službe marketinga Centrotransa.