U izbornoj jedinici Mostar sankcionirano je 13 biračkih odbora i to predsjednici sa 800 KM, a članovi biračkih odbora sa 600 KM, uz zabranu angažiranja u tjelima za provedbu izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke, a zbog pogrešno evidentiranih rezultata po kandidatima i političkim subjektima. Iznosi izrečenih novčanih kazni su bazirani na sudskoj praksi - saopćeno je iz CIK-a BiH.

Predsjedniku i za tri člana biračkog odbora na biračkom mjestu 007B040 u izbornoj jedinici Novi Grad izrečene su novčane kazne (predsjedniku 500 KM i članovima 300KM) uz zabranu angažiranja u tjelima za provedbu izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke radi povreda na biračkom mjestu zbog kojih su izbori na tom biračkom mjestu ponovljeni.

Zbog sprječavanja rada izbornih posmatrača predsjedniku i članovima biračkog odbora na biračkom mjestu 038B018B u Doboju danas je Centralna izborna komisija BiH izrekla novčane kazne (predsjedniku 800 KM i članovima 300 KM) uz zabranu angažiranja u tjelima za provedbu izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke.

Za četiri člana biračkog odbora na biračkom mjestu 074B014A u Tesliću zbog neevidentiranja izbornih rezultata na ispravan način izrečene su novčane kazne u iznosu od 600 KM uz zabranu angažiranja u tjelima za provedbu izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke.

Na biračkom mjestu 077A023 u Zavidovićima predsjedniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 500 KM uz zabranu angažiranja u tjelima za provedbu izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke zbog pogrešno evidentiranih izbornih rezultata.

Navedene odluke Centralne izborne komisije BiH nisu pravosnažne, jer se na njih može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke - navodi se u saopćenju CIK-a BiH.