Naime, Granična policija BiH je tokom 2019. godine Tužilaštvu BiH dostavila informaciju o nezakonitom načinu pribavljanja bh. viza od državljana I.R. Pakistan u Ambasadi BiH u Islamabadu, koji su prilikom apliciranja za vizu davali pogrešne podatke ili prikrivali okolnosti važne za izdavanje vize ili su vize dobivali na nezakonit način uz pomoć trećih osoba, a da je stvarna namjera pribavljanja bh. vize bila da iskoriste teritoriju BiH za odlazak u zemlje EU.

Nakon što je Tužilaštvo BiH u 2020. godini dostavilo Graničnoj policiji BiH naredbu za poduzimanje određenih istražnih radnji u cilju prikupljanja dokaza o počinjenom krivičnom djelu, kao i zahtjev za dostavljanjem informacija, Granična policija BiH je u proteklom razdoblju poduzela naložene mjere i radnje o čemu je Tužilaštvu BiH dostavila izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama.

Iz Granične policije BiH najavili su kako će protiv određenih državljana Pakistana, koji su učestvovali u nezakonitom pribavljanju bh. viza Tužilaštvu BiH, podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje osoba.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić kazao je kako je u posljednje vrijeme borba protiv ilegalnih prelazaka državne granice i protiv krijumčara ljudi u fokusu te policijske agencije.

- Rezultati rada Granične policije u suzbijanju prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, pokazuju kako se, unatoč manjku materijalno-tehničkih resursa i ljudstva, nadljudskim naporima borimo da zaštitimo državnu granicu. Svi oni koji postupaju protuzakonito, podlijegat će sankcijama u skladu sa zakonom. Centralni istražni ured na ovom području bilježi jako dobre rezultate u suradnji s lokalnim jedinicama. U budućnosti ćemo nastojati istim i jačim intenzitetom boriti se protiv svih oblika kriminala - poručio je Galić.