Kriza sa upostavom vlasti i nepostojanje državnog budžeta uopće se ne osjeti u institucijama BiH, bar kada su u pitanju novci koji su državnim službenicima na raspolaganju za brojne privilegije. Tako je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) prije nekoliko dana raspisala poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga eksterne reprezentacije.

Kako je navedeno u pozivu, predmet javne nabavke su ugostiteljske usluge za potrebe Agencije, a ukupna procijenjena vrijednost nabavke je 30.000 KM, bez PDV-a.

Usluge će se pružati sukcesivno u period do 11. oktobra naredne godine, odnosno do utroška planiranih sredstava, a prema "potrebi ugovornog organa". Kako je navedeno, račun za izvršene usluge, od jednog ili više dobavljača, smatrat će se ugovorom.

- Ponudom se smatra svaki dokument (račun, predračun, meni…) iz kojeg su vidljive vrste i cijene usluga – navodi se u pozivu kojeg potpisuje direktor BHANSA-e Davorin Primorac.


Faksimil poziva BHANSA-e