Riječ je o prodaji Doma penzionera Nedžarići u Sarajevu, pribavljanjem ponuda putem zatvorenih koverti, po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.

Prodaja će biti izvršena putem Agencije za privatizaciju u FBiH, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu posebnog ugovora koji će zaključiti Federalni zavod i Agencija.