Sejdić je u razgovoru za Fenu kazao da je Vijeće nacionalnih manjina BiH upoznato od ranije da on radi na konceptu prijedloga ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH, a danas im je taj svoj prijedlog i prezentirao.

- Moj prijedlog, prije svega, sastoji se u izmjeni preambule Ustava BiH. Važeća se mijenja sa "BiH je demokratska i socijalna država njenih građana, konstitutivnih naroda - Bošnjaka, Hrvata i Srba i nacionalnih manjina" - naveo je Sejdić.

S druge strane, dodao je on, u kontekstu te preambule "dalje idem u izmjenu ustavnih rješenja, naročito kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH i Doma naroda BiH".     

Dvije izborne jedinice za Predsjedništvo BiH          

- Kažem da se za člana Predsjedništva bira jedan s teritorije Republike Srpske i dva s područja Federacije BiH, bez ikakvih etničkih pripadnosti. Dakle, kažem da za člana Predsjedništva BiH imaju pravo da se kandiduju svi državljani BiH, radno sposobni, s navršenih 18 godina i da su u zadnjih 15 godina, 10 godina neprekidno u BiH. Dvije izborne jedinice su, jedna je RS, a druga je Federacija BiH - pojasnio je Sejdić.

Napominje da se, prema njegovom prijedlogu, članovi Predsjedništva biraju direktnim izborom i mandat im je četiri godine. Dva člana Predsjedništva ne mogu biti birana iz jednog konstitutivnog naroda ili iz reda nacionalnih manjina i građana.

- Kad govorimo o nacionalnim manjinama i građanima onda, prije svega, predlažem izmjenu u okviru Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zadržavam postojeća tri kluba konstitutivnih naroda i predlažem uspostavljanje četvrtog kluba koji bi se zvao 'klub nacionalnih manjina i građana BiH'. Dom naroda bi se sastojao od 19 članova. Sadašnjih 15, iz reda konstitutivnih naroda po pet članova, i sa klubom nacionalnih manjina i građana u kome bi sjedila četiri člana, dva s područja RS-a i dva s područja FBiH, pripadnici nacionalnih manjina i građana - naveo je Sejdić.

Time, dodao je on, dobivamo brojnost od 19 članova u Domu naroda PSBiH, a odluke bi se donosile natpolovičnom većinom. S tim da, prilikom glasanja, donošenja odluka, moraju biti prisutni najmanji tri iz reda konstititivnih naroda i dva iz reda nacionalnih manjina i građana.

Izbjeći zloupotrebu deklarisanja

Kada se radi o vitalnom nacionalnom interesu konstitutivnih naroda, Sejdić predlaže da klub nacionalnih manjina i građana ne odlučuje.

- To su te konceptualne izmjene koje predlažem. Naravno, zadržavam dosadašnji način izbora u Dom naroda FBiH, odakle se delegiraju budući članovi Doma naroda BiH - kazao je Sejdić.

Naveo je da je danas, u suštini, dobio podršku Vijeća nacionalnih manjina, s određenim komentarima.

- Recimo, ja u svom konceptu kažem 'nacionalne manjine i građani BiH'. Dobio sam komentar u smislu da je bolje reći 'nacionalne manjine i nacionalno neopredijeljeni građani BiH'. Time bismo nastojali da izbjegnemo zloupotrebu deklarisanja - pojasnio je Sejdić.

Kazao je da postoje realne mogućnosti da svoj prijedlog, uz prihvatanje određenih sugestija kolega iz Vijeća nacionalnih manjina, delegira Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva direktno, a može ga i posredstvom nekog od zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH uputiti u parlamentarnu proceduru.

- Najvjerovatnije da će biti oba pravca - naveo je Sejdić.