Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je u obraćanju zastupnicima Narodne skupštine RS-a govorio o "pravu na otcjepljenje".

Ocijenio je da Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, garantuju pravo svih naroda na samoopredjeljenje.

-Nesumnjivo da se radi o neprikosnovenim i neotuđivim pravima naroda, a srpski narod u RS ima garantovano pravo da navedene međunarodne norme primijeni kada putem svojih demokratskih i legitimnih organa ocijeni da je kršenje i ugrožavanje njegovih prava nepravnim postupanjem do te mjere ugrozilo suštinu, strukturu i odredbe Ustava BiH, da je vrijeme za povratak onome što je parafirano u Dejtonu, a potpisano u Parizu 1995. godine - ustvrdio je, između ostalog, Dodik.

Dodik - tumač

Prema tumačenjima akata međunarodnog prava, otcjepljenje kao krajnji vid stvaranja vlastite države mogu imati, dodao je, samo "narodi koji trpe diskriminaciju, odricanje prava na predstavničku vladu i samo ukoliko je diskriminaciono ponašanje toliko prodorno, razgranato i sistematsko da konkretno ugrožava opstanak takvih naroda i gdje ne postoji jaka verovatnoća da će se diskriminacija okončati".

-Sve naprijed navedeno je ispunjeno, što se može zaključiti i iz površne analize stanja i odnosa u poslijeratnoj BiH - rekao je Dodik.

Entitet RS je nazvao državom "srpskog naroda i drugih koji tu žive", te ustvrdio da je RS "svoju državnost - teritoriju, vlast, stanovništvo unijela u Dejtonski sporazum, te konstantno trpi diskriminaciju nepravnim djelovanjem OHR- i Ustavnog suda BiH".

-Sistematski su joj kršena prava koja ima po Ustavu BiH - otimane nadležnosti i formirane institucije u korist BiH bez ustavnog osnova - rekao je Dodik.

Ustvrdio je i da "RS nema pravo da odustane od svoje autonomije, državnosti i samostalnosti koje su potvrđene Dejtonskim sporazumom".

-Zapravo, danas poslije skoro 25 godina od njihovog zaključenja, RS ima obavezu da očuva svoja prava iz međunarodnog ugovora - rekao je on i dodao da današnja posebna sjednica entitetskog parlamenta nije u funkciji prebrojavanja onih koji vole RS, već odbrane te iste RS, njenih prava, njenih nadležnosti, i njenih obaveza, potvrđenih i definisanih Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksima, ponajviše Aneksom 4. – Ustavom BiH - rekao je.

Govoreći o septembarskoj, kongresnoj, Deklaraciji SDA, Dodik je kazao da je taj dokument "neuvijena i jasna namjera da opstanu sve neustavne nadležnosti i da se nastavi sa daljom centralizacijom, poništavanjem dejtonske strukture BiH, i faktičkom ukidanju RS".

-Prvo da ostane kao prazna ljuštura bez najvažnijih nadležnosti, a potom da postane "regionalni nivo vlasti". Takva BiH bi bila po mjeri samo jednog, bošnjačkog naroda – kazao je Dodik.

Kazao je i da je potreban jasan stav o NATO paktu i politici koju je provodio tokom ratova u Jugoslaviji, a pogotovo bombardovanja RS-a tokom 1995. godine i Srbije 1999. godine.

-Nemamo pravo da zatvaramo oči pred posljedicama onoga što je činio NATO i da damo legitimitet bombardovanju našim olakim pristajanjem na proces ulaska u NATO. Ako se to ranije moralo zbog prijetnji, danas ne mora. Drago mi je što opozicija u RS misli da ne treba usvojiti ANP – istakao je Dodik.

Poručio je i da iz faze opiranju pritiscima, RS "mora preći na aktivno djelovanje u ostvarivanju svoje ustavne pozicije".

-Iduće godine navršava se 25 godina od zaključenja Dejtonskog sporazuma. To su godine koje su pojeli stranci ispunjavajući zahtjeve bošnjačke strane za unitarizacijom BiH, suprotno Ustavu BiH – naveo je Dodik.

Dva dnevnika

Dodik je govorio i o tome da se cijeli poslijeratni period u BiH može sažeti u "dva dnevnika".

- Prvi je "dnevnik uvreda" prema Srbima i nešto manje Hrvatima, od svih sarajevskih medija, štampanih i elektronskih, čak i onih koji se finansiraju TV pretplatom sakupljenom u Republici Srpskoj, a vrhunac su svakako sarajevski internet portali mržnje, bez ikakvih djelotvornih sankcija. Te optužbe srpski narod nazivaju "agresorima", "fašistima", "genocidnim narodom", a Republiku Srpsku da je "vještačka tvorevina", "šumska", "manji entitet" , "rezultat etničkog čišćenja" – rekao je Dodik.

Drugi je, poručio je Dodik, "dnevnik povreda" međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma koje su činili OHR, strane sudije u Ustavnom sudu BiH koji uvijek glasaju uz Bošnjake, preglasavajući sudije iz reda Srba i Hrvata i potvrđujući odluke OHR-a.

-Sve je to u fukciji bošnjačkih ciljeva i stvaranja unitarne BiH po mjeri najbrojnijeg naroda – dodao je Dodik.

Govorio je i kako je "se bošnjački jezik konstituiše kao ukras njihovoj novoj želji za državnošću" .

-Tu leži i razlog poziva na "bosanski identitet". Da on postoji ne bi nas uporno pozivali na njega – rekao je Dodik.

Tokom svog obraćanja u NSRS Dodik je kazao da je ova sjednica nastavak posebne sjednice NSRS na kojoj je RS "proglasila vojnu neutralnost".

- Ova posebna sjednica nije sazvana da bi se mjerio nečiji patriotizam, niti radi prebrojavanja onih koji vole RS, nego u funkciji odbrane RS – kazao je Dodik.

Ocijenio je da je nametanjem brojnih zakona i reformi, te prenosom nadležnosti, RS "razvlašćivana i dodatno ugrožavana", a da BiH nije istovremeno postala bolje mjesto za život.

-Bošnjaci se ne bune protiv takvih reformi, jer su one centralizovale BiH na način da se ispune njihove želje, onako kako nisu uspjeli da ispune u ratu a, a ni mirovnim sporazumom. Ne smijemo pristati na podvalu da je Dejtonski sporazum samo zaustavio rat, jer bi onda on imao samo dva člana – kazao je Dodik, te dodao da bi se oni odnosili na proglašavanje prestanka ratnih dešavanja, te njegovog stupanja na snagu.

 

 

11.11.2019. NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE - POSEBNA SJEDNICA

11.11.2019. NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE - POSEBNA SJEDNICA

Posted by Radio Televizija BN on Monday, November 11, 2019