- To je neistina. Američki zakon o kojem govori Dodik, poznat kao United States Foreign Agents Registration Act (FARA) iz 1938. godine, zapravo unosi transparentnost u rad lobista, bilo da se radi o pojedincima ili organizacijama, koje rade u ime stranog upravitelja kako bi utjecale na donošenje odluka vlade. FARA zahtijeva od takvih pojedinaca i organizacija da se registriraju pri Ministarstvu pravosuđa i prijave svoj odnos, aktivnosti i financijsku naknadu. Te se registracije objavljuju, omogućujući javnosti da bude informirana o aktivnostima stranih agenata lobista u Sjedinjenim Državama. FARA ne zabranjuje niti ograničava aktivnosti stranih agenata, ne ograničava slobodu govora ili udruživanja i ne odnosi se na neovisne medije ili na veliku većinu organizacija civilnog društva. Da sumiramo, ovaj dugovječni američki zakon omogućava transparentnost u uskom području vladinog lobiranja i ne regulira građansko društvo u cjelini - navodi se u saopćenju Ambasade SAD-a.

Nasuprot tome, dodaju u saopćenju, Zakon o posebnom registru i transparentnosti rada neprofitnih organizacija koji je Narodna skupština RS odobrila u prvom čitanju 29. septembra oblikovan je po uzoru na represivno rusko zakonodavstvo koje je Kremlj koristio za suzbijanje neslaganja, uništavanje civilnog društva i iskorijenjivanje slobodnih medija.

Zakon koji je usvojila NSRS, dodaje se u saopćenju, ima nejasne i dvosmislene definicije koje omogućavaju vlastima u RS-u da sve neprofitne organizacije koje primaju sredstva iz izvora izvan BiH označe kao "strane agente" i zabrane im određene aktivnosti.

- Ovaj antidemokratski zakon ima jasnu namjeru ograničiti prostor za djelovanje civilnog društva i suzbiti kritike Dodikove vladajuće koalicije, narušavajući prava stanovnika RS i približavajući RS još jedan korak bliže autoritarizmu - zaključeno je u saopćenju.

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila nacrt zakona o "stranim agentima", kojim se predviđa uspostava posebnog registra neprofitnih organizacija.