-  SDA osuđuje sve eventualne nezakonitosti i manipulacije koje su vezane i za sam sadržaj tog snimka, a i za sam način nastanka i motive nastanka tog snimka. O samom snimku, njegovom sadržaju, motivima nastanka, onim što je kažem, sadržaj tog snimka i eventualne odgovornosti treba da se bave institucije države BiH. Tu je SDA potpuno jasna, a političkom odgovornosti bavit će se organi SDA, bavit će se ovih dana i javnost će biti o tome obaviještena. Mi nikakvih dilema nemamo kada je ta stvar u pitanju - rekao je Džaferović.

Snimak koji je objavio Efendić govori o navodnim nezakonitostima kojim su se navodno bavili pojedini članovi SDA.