Kako je saopćeno iz Predsjedništva BiH, razgovarano je o aktivnostima Udruženja generala BiH, a poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina.

- Podcrtano je da je Bosna i Hercegovina usvojila Revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, kojom je jasno naznačeno da prioritet moraju biti predmeti sa A liste, koju je pravosudnim organima u BiH dostavio Međunarodni krivični tribunal u Haagu - navodi se u saopćenju.

Istaknuto je da je pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim tribunalom u Haagu utvrđena istina o karakteru rata kao međunarodnog sukoba, s ciljem podjele BiH i učešćem susjednih država, što nije podložno revizionističkoj interpretaciji.

- Istaknuto je da su međunarodni sudovi zaključili kako je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila jedina legalna odbrambena snaga, kao i da, za razliku od drugih vojnih formacija, nije vršila genocid, istrebljenje, progon i druge zločine protiv čovječnosti koji se čine u okviru rasprostranjenih i sistemskih napada na civilno stanovništvo - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je posebno naglašeno da je zabrinjavajuća tendencija da se pokreću procesi protiv visokih oficira Armije Republike BiH za zločine manjeg obima, dok istovremeno ostaju neprocesuirani masovni i sistemski zločini počinjeni na području pod kontrolom agresorskih snaga.

Džaferović je kazao da daje punu podršku aktivnostima Udruženja generala BiH u borbi za istinu i pravdu.

Delegaciju Udruženja generala BiH su činili general Rizvo Pleh, predsjednik Udruženja, generali Nedžad Ajnadžić i Ismet Alija, te Sadik Klinić, sekretar Udruženja.

Također, danas su iz Udruženje generala Bosne i Hercegovine i Udruženje veterana policije za specijalne namjene "Lasta" najavili da će sutra održati pres-konferenciju o procesuiranju ratnih zločina i pokušajima da se kroz sudske procese u BiH relativiziraju ratni zločini, ali i izjednače strane u ratu, pri čemu se odbacuje haško naslijeđe i presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Kako se navodi u saopćenju, o promjeni karaktera rata govorit će general Alija Ismet, a ispred Odreda Laste govorit će Semir Islambašić, potpredsjednik Udruženja.

Također, na konferenciji će iznijeti imena i podatke o pojedincima koji su učestvovali u opsadi Sarajeva, a koje je Haški tribunal označio kao A kategoriju, koji su u ladicama Tužilaštva BiH, dok se diže optužnica za Dobrovoljačku za koju je Tribunal u Haagu ocijenio da nema dovoljno dokaza.

O neprocesuiranju odgovornih za opsadu Sarajeva i neprovođenju Revidirane strategije za ratne zločine govorit će Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, a Kada Hotić, Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, će govoriti o aktuelnim dešavanjima u Kravici i neprocesuiranju odgovornih.