- Bosna i Hercegovina je, kao članica Ujedinjenih nacija, glasala za ovu rezoluciju čime smo se pridružili civiliziranom svijetu u borbi protiv pošasti negacionizma, i zaštiti istine o holokaustu. Imajući u vidu da ova rezolucija poziva na povećanje napora država članica UN-a u suzbijanju antisemitizma, ističem svoju potporu krivičnom gonjenju govora mržnje zasnovanog na antisemitizmu i negiranju holokausta. Žalosna je i uznemirujuća činjenica da se pojedini politički akteri u Bosni i Hercegovini svim silama i dalje protive zakonskoj zabrani negiranja Holokausta, genocida i ratnih zločina. Niko nema pravo tražiti da mu se omogući nesmetano poricanje zločina i vrijeđanje preživjelih žrtava, jer to je necivilizacijska praksa koja treba da bude obustavljena u ime bolje budućnosti za sve ljude - naveo je Džaferović.