Kako je za Faktor kazao načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, koji je bio na terenu tokom dana, Civilna zaštita Općine Novi Grad u saradnji sa drugim civilnim zaštitama Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine cijeli dan je radila na evakuaciji stanovništva sa tog prostora.

- Evakuisano je više od 50 naših građana iz stambenih objekata i firmi u kojima su se nalazili. Jedan broj uposlenika firmi je ostao na svojim radnim mjestima na svoju odgovornost nisu željeli da napuštaju objekte, s obzirom na to da objekti imaju više spratova i vjerovatno su radili na izmještanju određenih roba na spratove kako bi pokušali smanjiti materijalnu štetu koja nastaje – kazao je Efendić.

Naveo je da je taj prostor Općine Novi Grad Sarajevo većinom privredni.

- Većina su privredni objekti i nema puno stambenih objekata u toj zoni koja je trenutno najviše ugrožena. Što se tiče stanovništva nije bilo zahtjeva za traženjem drugog smještaja, osim evakuacije iz objekata u kojima su se nalazili, a vršena je i dostava hrane jednom broju stanovnika. Civilna zaštita je radila na podizanju nasipa na nekoliko lokacija kako bi spasila neke putne komunikacije i objekte poput ambulanti – pojasnio je Efendić.

Kazao je da će se štete zbrajati kada se sve završi a da su najveći problem privredni subjekti.

- Cijeli dan se govorilo o firmi Messer koja je distributer medicinskog kisika za potrebe naših bolnica. Nažalost postrojenja te firme su poplavljena. Mi smo danas imali i evakuaciju jednog dijela njihovih uposlenika. Ja se bojim da je u ovom trenutku zaustavljen proces unutar te firme, ali nadam se da postoje određene rezerve koje bi mogle da budu spašene u svemu tome – kazao je Efendić.

Istakao je da se nada da će se što prije izaći iz ove situacije a "da će rezerve koje postoje biti dovoljne da se preživi ovo vrijeme u kojem firma neće moći vršiti pripremu kisika za medicinske ustanove".