Izmjene sadrže trajno sistemsko rješavanje pitanja finansiranja održivog povratka, a kojima se predlaže izdvajanje dodatnih sredstava iz federalnog budžeta u visini od 1,5 do dva posto iznosa budžetskih prihoda i primitaka u tekućoj godini u FBiH, izuzev doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ekonomska samoodrživost 

- Povećanjem budžetskih sredstava bi se otvorile mogućnosti proširenja postojećih programa i projekata, s jedne strane, i kreiranje novih programa u rubnim dijelovima FBiH usmjerene na manjinski povratak u regije Posavine, Srebrenice i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac. Cilj nam je osiguranje uvjeta za održivost povratka kroz ekonomsku samoodrživost i poboljšanje kvaliteta življenja samih povratnika - govori nam Adnan Efendić, šef Kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu FBiH koji je predlagač zakona, i dodaje:

- Mi tražimo izdvajanje 1,5 do dva posto budžeta, isključujući iz toga dio budžeta koji se odnosi na PIO. Zagovaramo sistemsko rješenje, da se više ne djeluje amandmanski po potrebi, da više ne bismo imali populističke istupe... Znali bismo da je povratnička populacija sistemski riješena, kroz zakon. To je suština.

Efendić je, osvrnuvši se na povratak u manji bh. entitet RS kazao kako nije dovoljno samo se vratiti na ognjište.

- Potreban je održivi povratak, opstanak. Da povratnici imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, sistem obrazovanja, zaposlenje - govori Efendić.

Osvrnuo se na odnos lokalne vlasti u RS-u prema povratnicima.

Nametanje poreza na imovinu 

- Da je Vlada RS-a imala više sluha, a što je njihova obaveza jer su to građani Bosne i Hercegovine koji žive u manjem bh. entitetu, oni bi osigurali više sredstava u budžetu za svoje građane, a ne bi nametali ljudima da plaćaju porez na imovinu. Činjenica je da se iz federalnog budžeta pokušava na sve načine osigurati novac, kako bi se tim ljudima omogućio život dostojan čovjeka u 21. vijeku, sa osnovnim infrastrukturnim potrebama - govori Efendić.

U obrazloženju Nacrta zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, između ostalog, stoji podatak da je po javnim pozivima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica samo u 2020. godini za rekonstrukciju prijeratnih stambenih jedinica s ciljem povratka, zaprimljeno više od 5.000 aplikacija, a po javnim pozivima za stvaranje uvjeta za održivost povratka zaprimljeno je 1.000 aplikacija.

- Zakon je upućen u parlamentarnu proceduru, koja predviđa očitovanje Vlade FBiH. Nakon toga svakako će biti prilike za javnu raspravu, pa ćemo vidjeti, možda bude još nekih kvalitativnih promjena koje će ići pravcu održivog opstanka povratnika u RS - rekao nam je Efendić.

Realizacija inicijative 

Podsjećanja radi, Predsjedništvo SDA je na sjednici održanoj 15. oktobra 2021. godine u Banjoj Luci zadužilo predstavnike te stranke da pripreme zakonski okvir i konkretne programe za realizaciju inicijative o izdvajanju sredstava iz budžeta FBiH za potrebe finansiranja održivog povratka. Isti zaključak je usvojio i Glavni odbor SDA na sjednici održanoj 17. decembra 2021. godine u Kaknju.

Realizacija ove inicijative dogovorena je na sastanku predsjednika SDA Bakira Izetbegovića sa predstavnicima Bošnjaka iz entiteta RS, koji je održan u Sarajevu 5. oktobra 2021. godine.