Za "usluge čišćenja uredskih prostorija poslovnih zgrada" na navedenim adresama spremni su platiti skoro 30 hiljada maraka. Preciznije, firma koja bude najjeftinija na javnom pozivu dobit će posao od 29.986,56 KM bez PDV-a. Dosadašnja praksa je pokazala da na njihove pozive uglavnom stigne jedna ponuda koja ujedno bude i najprihvatljivija.

U specifikaciji su trajanje ugovora ili rok izvršenja ograničeni na 12 mjeseci, dok se ne zahtijeva nikakva garancija za ponudu. 

Iz Elektroprivrede su naveli i da će se sva plaćanja po ugovoru izvršiti temeljem ispostavljene fakture, ovjerene od strane ovlaštene osobe Ugovornog tijela, u roku od najviše 30 dana od dana ispostavljanja fakture.  

Na poziv se mogu prijaviti samo registrirane firme.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabave, objavio je portal Hercegovina.info.