Do poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo došlo je usljed promjene vremenskih prilika i podizanja inverznog zagađujućeg sloja, a koji je u manjim količinama i dalje prisutan.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu će se zadržati stabilno vrijeme, te se očekuje da će koncentracije zagađujućih materija rasti u večernjim i jutarnjim satima.

Efekte ovakvih vremenskih prilika nije moguće predvidjeti, zbog nepostojanja preciznih sinoptičkih modela za sarajevsku kotlinu, odnosno nije moguće prognozirati kretanje i ponašanje zračne mase ispod inverzionog sloja.

U skladu sa tim, nije moguće dati ni precizne informacije o očekivanim vrijednostima kvaliteta zraka.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nastavit će kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i o čemu će blagovremeno informisati javnost.