Od devet sudija, koliko bi ih trebalo biti u Ustavnom sudu FBiH, trenutno ih je samo šest. Tri su pozicije upražnjene, a za te je pozicije Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH još u februaru ove godine raspisalo konkurs.

Sudija Sead Bahtijarević u penziji je još od februara 2016., a Domin Malbašić od kraja iste godine. Šahbaz Džihanović je u penziju otišao u junu ove godine te su te tri pozicije trenutno upražnjene. S obzirom da je u toku konkursna procedura, VSTV je na posljednjoj sjednici, koja je održana od 19. do 21. juna, donio odluku o sastavu Komisije za obavljanje razgovora sa kandidatima za upražnjene pozicije.

Odlučeno je da će razgovore sa potencijalnim sudijama Ustavnog suda FBiH obavljat predsjednici Ustavnog suda FBiH (Aleksandra Martinović), Vrhovnog suda FBiH (Milorad Novković), Vrhovnog suda RS-a (Vesna Antonić), Apelacionog suda Brčko Distrikta (Damjan Kaurinović) i Suda BiH (Ranko Debevec) te dva člana VSTV-a Milijana Buha i Željka Radović.

Zanimljivo je i vrlo indikativno da niti jedan od članova Komisije koja će utjecati na izbor troje sudija, od kojih bi dvoje trebali biti Bošnjaci, nije bošnjačke nacionalnosti. Dakle, na izbor sudija Ustavnog suda entiteta u kojem više od 70 posto stanovništva čine Bošnjaci neće utjecati, barem u ovoj fazi konkursne procedure, niti jedan Bošnjak.

Takva odluka VSTV-a, institucije na čijem je čelu Milan Tegeltija, glavni akter afere "Potkivanje", usmjerena je ka, tvrde izvori Faktora, pokušaju izbora "pogodnih" sudija po volji aktuelnog rukovodstva VSTV-a. Vrijedi podsjetiti da su Bošnjaci u potpunosti "etnički očišćeni" sa čelnih pozicija ključnih pravosudnih institucija u BiH.

VSTV je duži vremenski period odugovlačio sa raspisivanjem konkursa, zbog čega se aktuelna predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović žalila domaćim i međunarodnim institucijama.

- Posljednjih nekoliko godina, upravo se VSTV BiH ozbiljno oglušuje o upozorenja koja su mu kontinuirano upućivana – napisala je Martinović u pismu upućenom u maju ove godine.

U procesu izbora i imenovanja sudija učestvuju najviša izvršna i zakonodavna vlast FBiH te VSTV i sam Ustavni sud FBiH. VSTV raspisuje i provodi konkursnu proceduru te pravi listu kandidata koju dostavlja Ustavnom sudu FBiH na mišljenje. Nakon što Ustavni sud FBiH donese mišljenje o predloženoj listi kandidata, VSTV pravi konačnu listu kandidata i dostavlja je predsjedniku FBiH, koji, uz saglasnost potpredsjednika FBiH, imenuje sudiju te odluku dostavlja Domu naroda Parlamenta FBiH na potvrdu imenovanja većinom glasova prisutnih delegata.