Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza - 1.302 vakcine.

Posavski kanton – Pfizer, druga doza - 162 vakcine.

Tuzlanski kanton – Pfizer, prva doza – 1.170, druga doza – 4.680, treća doza – 3.510 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Pfizer, prva doza – 1.062, druga doza – 1.716, treća doza – 1.506, Sinopharm, druga doza – 50 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, druga doza – 300, treća doza – 102, Sinopharm, druga doza – 50 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, prva doza – 204, druga doza – 504, treća doza – 504 vakcine.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza – 1.050, treća doza – 1.050 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, prva doza – 150, druga doza – 300, treća doza – 180 vakcina.

Kanton Sarajevo – Pfizer, treća doza – 15.006 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, prva doza – 96, druga doza – 186, treća doza – 96, Sinopharm, druga doza – 250 vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za prvu dozu biti isporučeno 2.682, za drugu – 10.200 i treću dozu – 21.954 Pfizer vakcine.
Kantoni će dobiti i Sinopharm vakcine, ukupno 350 za drugu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 35.186 vakcina.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.