Na zajedničkoj pres-konferenciji ocijenjeno je da se neprovođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina uporno kažnjava žrtva, amnestira zločin te prekraja historija, kroz postupke pravosudnih institucija BiH u procesima koji se vode po predmetima ratnih zločina, koji se prvenstveno odnose na neviđeni i nezapamćeni teror stanovništva Goražda u periodu 1992.-1995. godina, u okviru kojeg su zastupljene gotovo sve kvalifikacije krivičnih djela ratnih zločina.

Po riječima predsjednika Fondacije "Istina za Goražde" Kasima Brdara, baveći se analizom broja i sadržaja optužnica i presuđenih predmeta za ratne zločine na ovom području, Fondacija je došla do frapantnih saznanja o nedosljednosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva BPK u provođenju istražnih radnji i kvalifikaciji zločina počinjenih na ovom prostoru te o nedostatku bilo kakve ujednačene tužilačke prakse kao i o neoptuživanju najodgovornijih počinilaca ratnih zločina nad Bošnjacima, a posebno kada je pitanju općina Goražde.

- U posljednjih sedam godina protiv bivših pripadnika Armije RBiH s prostora općine Goražde podignuta je i potvrđena 21 optužnica. Osam pripadnika izdržava kaznu u trajanju od 89 godina, šest je konačno oslobođeno, a protiv njih sedam je u toku sudski proces za navodno počinjene ratne zločine na području Goražda u periodu 1992.-1995. godina. Gotovo svakodnevno se provode saslušanja i zastrašuju branioci Goražda, što zasigurno ukazuje da se uporno nastoji od žrtve stvoriti zločinac, a od zločinca žrtva - naglasio je Brdar.

Uime institucija BPK Goražde i premijerka Aida Obuća izrazila je nezadovoljstvo neprovođenjem Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, posebno u Goraždu te još jednom pozvala nadležne institucije na rad kako bi u konačnici bila zadovoljena pravda.

- Još jednom ću uime institucija ovog kantona pozvati nadležna tužilaštva da konačno počnu raditi svoj posao na način da se istina i pravda ne obesmišljavaju. Na to me obavezuje i činjenica da bi se iz dosadašnje prakse procesuiranja ratnih zločina na prostoru Goražda mogao izvući potpuno pogrešan zaključak o karakteru rata na ovim prostorima. Na to me obavezuju i brojni zaključci najviših zakonodavnih i izvršnih organa vlasti ovog kantona kojima se godinama unazad bez uspjeha ukazivalo na štetnost nedosljedne realizacije Državne strategije. Kod građana Goražda koji su preživjeli strahote rata opravdano se javlja osjećaj da je na sceni pokušaj izjednačavanja žrtve i zločinca. Teško je ljudima objasniti zašto za ubijanje 158 djece i ranjavanje njih više od 500, niko nije odgovarao. - kazala je Obuća.