VEZANI TEKST - Sedam mjeseci od početka pandemije: Opća bolnica u Sarajevu danas će primiti prve Covid-pacijente

"Finansijska analiza upravljanja troškovima u javnoj zdravstvenoj ustanovi u vanrednim uvjetima na primjeru bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš - Sarajevo", naziv je rada kojeg brani Gavrankapetanović. Vanredni uvjeti rada su i ovi tokom pandemije koronavirusa, a poznato je i to da je Opća bolnica mjesecima odbijala da hospitalizira Covid-bolesnike, uprkos činjenici da su dobili milion KM od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, kao i donacije od sarajevskih općina, namijenjene borbi protiv COVID-19. Imajući to u vidu, za vjerovati je da "finasijska analiza upravljanja troškovima" tretira i taj dio gdje se uzme novac, ali ne i pacijenti. 

 

Nije poznato kada je tačno Gavrankapetanović upisao postiplomski studij na Ekonomskom fakultetu, ali je poznato da mora ispunjavati određene uvjete propisane aktima Opće bolnice da bi mogao biti direktor, a koje kako se po svemu čini, do sada nije ispunjavao. Uvjete da bude direktor Opće bolnice, mogao bi ispuniti sutra ukoliko uspješno odbrani rad, a nema razloga da bude drugačije.

Gavrankapetanović je mjesecima vršilac dužnosti direktora Opće bolnice. Također, različita su tumačenja u vezi s tim da li je uopće mogao biti i vršilac dužnosti direktora, bez uvjeta propisanog Statutom JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", ukoliko ih nije ispunjavao, a u kojem se navodi da osoba na poziciji direktora mora imati i formalni dokaz da "posjeduje znanje o zdravstvenom menadžmentu". Vršilac dužnosti direktora koji se imenuje na period od šest mjeseci praktično ima sva ovlaštenja, prava i obaveze, kao i direktor koji se imenuje na četiri godine. 

 

Naime, Statut Opće bolnice, donesen sredinom 2014. godine, propisuje da direktor mora biti osoba koja, između ostalog, "posjeduje znanje o zdravstvenom menadžmentu koji dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta". U Statutu se navodi i to da se v.d. direktora imenuje odlukom Upravnog odbora Opće bolnice, također u skladu sa Zakonom i Statutom. 

 

 

Prof. dr. Gavrankapetanoviću je 10. decembra produžen mandat vršitelja dužnosti direktora, a trajat će šest mjeseci počevši od 1. januara.Za očekivati je da ponovo bude raspisan konkurs za direktora Opće bolnice u tom periodu, a budući da će Gavrankapetanović, ako je suditi po najavi sa web stranice Ekonomskog fakulteta, formalno steći uvjet da se može prijaviti na konkurs. Konkurs koji je ranije bio raspisan je poništen jer se niko nije prijavio, a među ostalima, uvjet je bio upravo i to da se priloži dokument koji potvrđuje "posjedovanje znanja o zdravstvenom menadžmentu".