Iako je  navodno smanjeno oticanje u Spreču, amonijačna voda se  i dalje  taloži i rasipa po samom kombinatu. Stanje  je i dalje izrazito loše. Jučer je obavljeno  i novo uzorkovanje vode.

U napuštene  kanale i podrumske prostorije ugašenih koksnih baterija, koje zazuzimaju značajan dio površine kompleksa,  i dalje se taloži značajna količina amonijačne vode, a i dalje se  dio te vode ispušta u Spreču.

Istražni tim je utvrdio da se situacija sa zagađivanjem okoliša u GIKIL-u i dalje usložnjava, jer pojavljuju se i novi uzroci onečišćenja okoliša.

Tužilaštvo, u okviru istrage koja je ranije otvorena, nastavlja sa dokumentovanjem svih relevantnih informacija u ovom predmetu.