No određeni broj građana u Kantonu Sarajevo ima loše iskustvo s tim jer, kako su nam ispričali, "iako su zbog ozbiljnih zdravstvenih problema trebali na pregled kod specijaliste, ljekar porodične medicine to im je onemogućio uz obrazlaženje da im ta vrsta zdravstvene usluge nije potrebna".

Tragom ovakvih iskustava sugrađana zatražili smo objašnjenje u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Arman Šarkić, glasnogovornik, kaže "kako je ljekar porodične medicine završio Medicinski fakultet i samim tim je educiran da vrši procjenu stanja pacijenta, anamnezu i ostale stvari".

- Uz svo dužno poštovanje pacijenta, mi nekada postavimo stvari naopačke. Ljekar je taj koji obavlja pregled, anamnezu, vrši procjenu i na osnovu ukupnog zdravstvenog stanja, ukoliko je potrebno, donosi odluku da li će pacijentu izdati uputnicu prema specijalisti. Pacijent to ne može raditi jer nije educiran, odnosno ne može on sam sebi postavljati dijagnozu i generirati uputnice na osnovu svog subjektivnog mišljenja - kaže Šarkić.

Na pitanje šta da radi građanin koji ima evidentan zdravstveni problem (takvih slučajeva ima), a porodični ljekar mu odbija dati uputnicu specijalisti, Šarkić odgovara "kako se to ne može desiti".

- Nijedan ljekar neće ugroziti zdravstveni status pacijenta. S druge strane, svaki od njih odgovoran je za vrstu posla koju obavlja u svojoj ordinaciji. Iza njega stoji iskustvo, znanje, etika, profesionalizam. Naravno, postoji i ona krajnja varijanta, ukoliko pacijent nije zadovoljan timom porodične medicine, on uvijek može promijenti ljekara, a samim tim i cijeli tim, naravno, uz obrazloženje - zašto to radi. Postoji pismeni obrazac kojeg pacijent u takvim slučajevima ispunjava - naveo je Šarkić.