- S obzirom na to da je Dodik izradu te Deklaracije najavio nakon sastanka sa Milanovićem, postoji opravdana sumnja da je Milorad Dodik u dogovoru sa vlastima Republike Hrvatske krenuo u napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da je Republika Hrvatska po presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, država koja je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kao i to da je plan podjele BiH još živ, najava Deklaracije o razbijanju BiH, mora biti predmetom krivičnog procesuiranja - saopćili su iz GS-a.