Novac će biti prebačen entitetima, tako što će Federaciji BiH pripasti 62 posto, entitetu RS 38 posto, a oba entiteta će se odreći po pola procenta koji će pripasti Distriktu Brčko. Na tu se raspodjelu čekalo zbog odbijanja ministra finansija i trezora BiH Vjekoslava Bevande da Vijeću ministara BiH na usvajanje ponudi odluku o raspodjeli novca koja bi bila u skladu sa Ustavom BiH.

Bevanda je, naime, u dva navrata predlagao odluku kojom se, između ostalog, propisuje i način raspodjele novca koji pripada FBiH, iako Ministarstvo finansija i trezora BiH i Vijeće ministara BiH nemaju te ovlasti.

- Ne može Vijeće ministara BiH naređivati FBiH način na koji će dijeliti novac MMF-a – upozorio je u nekoliko navrata predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

Na istu činjenicu su upozorili i iz Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

- Sporazum sa MMF-om odnosi se na dva entiteta i Brčko distrikt, dok je raspodjela novca kantonima odluka koja se donosi na nivou entiteta, što je FBiH i učinila, usvajanjem rebalansa budžeta – navodi se u njihovom zajedničkom saopćenju.

Parlament FBiH je zaista u međuvremenu utvrdio način raspodjele novca koji pripada kantonima, na način da se ra raspodjela vrši prema broju stanovnika na posljednjem Popisu stanovništva, s tim što su za tri najmalobrojnija kantona utvrđeni posebni koeficijenti.

Nakon gotovo dva mjeseca mrcvarenja, prije svega građana FBiH kojima je novac namijenjen za borbu protiv pandemije koronavirusa i njenih ekonomskih posljedica bio prijeko potreban, Bevanda je konačno predložio odluku koja ne predstavlja kršenje Ustava BiH.

U novom prijedlogu odluke, koji je Vijeću ministara BiH dostavljen 2. juna, izbačen je dio kojim se utvrđuje način raspodjele novca unutar FBiH, te je propisano da će 61,5 posto ukupnog iznosa pripasti "FBiH sa svojih 10 kantona", što u praksi znači da će FBiH sama odlučiti način raspodjele novca među kantonima.

- Otplatu duga iz člana 1. ove Odluke vrše entiteti u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima - stoji u odluci Vijeća ministara, a što je standardna formulacija koja je stajala i u ranijim odlukama. 

Zanimljivo je da su zvaničnici HDZ-a BiH, među kojima su najglasniji bili predsjednik te stranke Dragan Čović i ministar finansija Vjekoslav Bevanda, sve vrijeme tvrdili kako prvobitno predložena odluka nije sporna, te da ta stranka nije uzrok problema koji je doveo do blokade sredstava na računu Centralne banke BiH. Tek nakon što su ministri u Vijeću ministara BiH iz reda bošnjačkog naroda pokazali da neće odustati od insistiranja na poštivanju Ustava BiH, a naročito nakon kritika međunarodne zajednice, HDZ-ov ministar je odlučio promijeniti odluku.